Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

„Vytvoření naučné stezky bylo v nabídce témat diplomových prací Správy chráněné krajinné oblasti Pálava,“ říká Jan Miklín, který se Správou CHKO Pálava spolupracoval na svých kvalifikačních pracích a nějakou dobu zde také pracoval. V době, kdy bylo toto téma vybráno, navíc město Mikulov připravovalo velký projekt na obnovu křížové cesty na Svatý kopeček, do nějž byla stezka zahrnuta. Její návrh a hlavně možnost realizace tak získaly konkrétní obrysy. Práce na diplomce tak pro Magdalenu Školudíkovou, studentku oboru Ochrana a tvorba krajiny, která si téma vybrala, znamenala nejen rešerši literatury a psaní textů, ale i jednání s městem a Správou CHKO Pálava. Finanční prostředky na realizaci se ale o nějaký čas opozdily, a tak je konečné zpracování tabulí dílem Jana Miklína. „Při návrhu podoby tabule jsem využil některé prvky, které se mi osvědčily již u předchozí naučné stezky, kterou jsem zpracovával – vulkanitů Nízkých Jeseníků,“ popisuje Jan Miklín způsob grafického zpracování panelů. Kromě zdařilých ilustrací a fotografií tak lidé na tabulích najdou třeba slovníček odborných pojmů, které pomohou orientovat se v textu.
Naučná stezka se skládá jednak ze sedmi tematických panelů, které návštěvníky seznamují jak s přírodou, tak historií a památkami Svatého kopečku a dále ze čtyř panelů vstupních s panoramatickou fotomapou lokality a stezek. „Věřím, že turisty panely zaujmou a pomohou jim dozvědět se nové informace o tomto zajímavém místě,“ říká Jan Miklín a dodává: „Vždy jsem rád, když studenti mohou jako závěrečnou práci zpracovávat něco praktického – přeci jen připravit třeba zrovna naučnou stezku, která pak skutečně v krajině stojí a slouží lidem, je asi více naplňující, než napsat pár desítek stran textu, který skončí v knihovním skladu. Jak v jednom ze svých děl napsal Milan Kundera, skladiště diplomových prací jsou často bezútěšnějším místem, než hřbitovy – tam lidé chodí aspoň na Dušičky.“
Realizace naučné stezky byla součástí projektu Obnova a využití kulturně historické krajiny lokality Svatého kopečku, v rámci kterého byly také opraveny jednotlivé kapličky křížové cesty, kostel sv. Šebastiána a provedeny i krajinářské úpravy.