Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve dnech 5. 11. – 5. 12. 2018 je na Fakultě sociálních studií realizován projekt bilaterální spolupráce s názvem Interkulturní projektový management. Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity je partnerem FH Campus Wien a Hochschule München v rámci evropského magisterského studijního programu „Sociální práce a sociální ekonomika“. Spolupráce univerzit spočívá ve studijní specializaci Joint Degree, v mobilitě učitelů a v realizaci odborných exkurzí studentů. V rámci tohoto projektu vycestovalo osm českých studentů do Vídně, Fakulta sociálních studií přijala čtrnáct studentů z Rakouska a tři z Německa, ke kterým se přidali dva studenti z programu Erasmus+, konkrétně z Ruska a Slovenska.
Odborný program na FSS zahrnuje přednášky zaměřené na sociální politiku, sociální problémy a funkce sociální politiky v moderních společnostech, kritickou sociální práci, problematiku vyloučených lokalit a projektový management. Zahraniční studenti absolvují exkurze ve třech organizacích sociální práce, které si mohli předem vybrat z vytvořeného studijního materiálu, což umožnilo efektivní rozdělení do týmů podle priorit každého studenta. Odborníci z praxe z organizací Renarkon, o.p.s, Spirála, o.p.s. a Bílý nosorožec, o.p.s. poskytují studentům průběžné konzultace. V pátek 16. 11. 2018 byly zástupcům organizací, studentům a vyučujícím prezentovány prvotní návrhy projektů, které studenti ve svých týmech pro neziskové organizace připravují. V minulém týdnu studenti také navštívili Impact Hub v Ostravě, který je jedinečným pracovním prostorem pro přípravu inovativních podnikatelských záměrů, poté kancelář Refill, která zprostředkovává k užívání dočasně opuštěné prostory v Ostravě.
Mgr. Šárka Dořičáková
koordinátorka SOWOSEC