Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dne 27. 4. 2016 proběhla na půdě Fakulty sociálních studií beseda s názvem „Můj život s HIV“, kterou zorganizovali studenti doktorského studia oboru sociální práce FSS OU ve spolupráci s manžely Kaskovými.Na 30 účastníků a účastnic se mělo možnost dozvědět o tom, jaký je život s HIV.
Lektoři se s námi podělili o svůj životní příběh s cílem přispět k prevenci, osvětě a bourání předsudků a mylných představ o životě s HIV. Pan Kaska nám povyprávěl, jak se HIV nakazil a společně s manželkou nás uvedli do zdravotních i sociálních obtíží spojených s nemocí.
Beseda probíhala interaktivní formou, účastníci měli možnost diskutovat. Oba lektoři byli velice sdílní a s chutí odpovídali na veškeré dotazy. Některé odpovědi v účastnících zanechaly silné emoční zážitky. Některé z účastnic například v rozhovoru vyjádřily svůj šok z obtíží, které pan Kaska zažívá kvůli HIV v rodině, na pracovišti nebo ve vztazích s kamarády. Kupříkladu si po něm lidé utírají volant vysokozdvižného vozíku či po něm nechtějí vhazovat mince do automatu na kávu. Jiné účastnici zase v hlavě uvízl přístup těch lékařů (zubařů, praktických doktorů či například ortopedů), jež odmítají ošetřit osobu s HIV.
Lektoři účastníky do tématu doslova vtáhli. Velice zajímavá byla interaktivní „hra“ s kelímky s vodou. Tato hra, která zobrazovala riziko přenosu viru HIV, v nás zanechala poznatek, že jeho šíření může být velice rychlé a snadné a také, že se týká kohokoliv z nás. Názorněji si riziko šíření nákazy představit nešlo.
Věříme, že beseda byla pro všechny účastníky přínosná – vedla k načerpání nových informací, zkušeností, prožitků a také znovu uvědomění si rizika nákazy. Protože zájem o besedu byl vysoký, její kapacita byla omezena počtem 30 účastníků a sama o sobě byla velice přínosná. Již dnes plánujeme její zopakování. Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity Vás ve spolupráci s manžely Kaskovými tímto co nejsrdečněji zve na letošní Noc vědců, kde bude tématu věnován další prostor se zaměřením na téma bezpečnost.
Společně tak můžeme usilovat o šíření povědomí o viru HIV či nemoci AIDS, která je ve většině případů nešťastně spojována s  negativními představami a mýty. Jak jsme se ovšem v rámci besedy mohli přesvědčit, život není černobílý :-).
IMG_0645
 
Článek pro vás připravili studenti a studentky doktorského studia oboru sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.IMG_0644