Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Namísto tištěných materiálů, jako jsou brožury a informační letáky, se bude Ostravská univerzita na veletrhu Gaudeamus Brno 2017 prezentovat prostřednictvím iPadů. Studenti a studijní referenti z jednotlivých fakult Ostravské univerzity budou na iPadech přímo ukazovat, kde na webu uchazeči najdou přihlášku, informace o přijímačkách, studijních oborech a cokoli dalšího, co je bude zajímat.
„Tato forma prezentace umožní mnohem lépe reagovat na dotazy studentů, podtrhne moderní a individuální přístup univerzity a seznámí studenty s jejich prvními kroky na vysokou školu. V neposlední řadě je tento způsob prezentace také mnohem efektivnější a ekologičtější než každoroční tisky,“ uvádí Adam Soustružník, tiskový mluvčí Ostravské univerzity.
Pro tento účel Ostravská univerzita využije iPadů pořízených pro vzdělávací účely z dotace Moravskoslezského kraje. Expozici Ostravské univerzity finančně podpořilo také město Ostrava.

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za podporu!


„Na veletrhu hodláme reprezentovat nejen univerzitu, ale celé město a kraj. Dobře si uvědomujeme tento synergický efekt: Dobré jméno města přivede k naší univerzitě větší počty kvalitních uchazečů. A více spokojených studentů pak zpětně šíří dobré jméno Ostravy,“ vysvětluje Soustružník.
Expozice Ostravské univerzity je netradiční také ve svém konceptu. Univerzita se snaží na veletrh vysílat co nejvíce studentů, kteří jsou vybaveni informacemi, mají ke studentům blíže, lépe rozumí jejich potřebám a umí s nadšením popovídat o životě v Ostravě i studiu na univerzitě.
Součástí expozice je i chill zóna – uchazeči nemusí u stánku postávat, mohou se posadit do lehátka, nechat odpočinout nohy a vyslechnout si od studenta jeho zkušenosti se studiem na dané fakultě. „To vše dotváří vstřícnou tvář univerzity,“ dodává závěrem Adam Soustružník.