Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

FSS OU v příštím akademickém roce 2015/2016 otevírá v ČR ojedinělý multidisciplinární studijní obor
Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče!
Jste absolvent/kou nelékařského studijního oboru? Studium je určeno právě pro Vás a to v prezenční i kombinované formě.
FSS OU se otevřením oboru podílí na podpoře rozvoje mezioborové zdravotně sociální spolupráce při zajišťování potřeb lidí se změněnou zdravotní kondicí.
KAD