Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Konference Evropského výzkumného institutu sociální práce (ERIS) pořádaná FH Vorarlberg v Rakousku.
Jako každoročně i v letošním roce proběhla mezinárodní vědecká konference pořádaná partnerskou univerzitou ERIS. Hostitelem byla v termínu 8.-10.10.2018 FH Vorarlberg v Dornbirnu, University of Applied Sciences. Tématem mezinárodního sympozia byla sociální spravedlnost a její rozmanitost v sociální práci s názvem „Social justice and diversity – Models in Social Work Research, Practice and Education“. Úvodního slova se ujali představitelé hostující univerzity společně s ředitelem Evropského výzkumného institutu prof. Oldřichem Chytilem z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.
Během dvou dnů byla diskutována témata týkající sociální spravedlnosti v teorii a praxi, sociální práce jako profese dodržující lidská práva, rozmanitosti a antidiskriminační praxe, mandátů profese sociální práce a v neposlední řadě zdraví, sociálního kapitálu a blahobytu při řešení životních problémů. Hlavní příspěvky přednesli například prof. Anna Gupta z Royal Holloway University of London, prof. Walter Lorenz z Free University of Bozen a prof. Nivedita Prasad z Alice Salomon Hochschule Berlin.
Z Fakulty sociálních studií přispěli do bohatého odborného programu svými příspěvky (1) Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová s tématem: Intersectionality of Oppression Experienced by Single Mothers in Homeless Shelters a (2) Mgr. Ivana Kowaliková s tématem Social Support for Seniors by Type of Their Households in Czech Republic
Konference se setkala se zájmem a bohatou účastí nejen zástupců participujících univerzit, ale i studentů hostující instituce. Příští ERIS konference proběhne na podzim 2019 v Trnavě.
Marie Špiláčková
Odd. pro zahraniční a vnější vztahy FSS OU
Evropský výzkumný institut sociální práce