Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

První ročník Mezinárodního festivalu slovanské hudby se koná ve dnech  9.–12. listopadu 2017 v Ostravě. Jedná se o vícedenní kulturní událost, na níž se prezentuje hudba slovanských národů prostřednictvím prvotřídních interpretů povětšinou ze slovanských zemí. Hlavními cíli festivalu jsou národní i mezinárodní spolupráce umělců a teoretiků se společnou myšlenkou propagace slovanské kultury. Dále prohlubování vztahů mezi historicky i geograficky příbuznými národy, kdy tmelícím prvkem a společným jmenovatelem je právě kultura. Umělci se budou prezentovat nejen v sálech ostravských institucí, ale i v uměleckých školách a v církevních prostorách. Nedílnou součástí festivalu je též Mezinárodní interpretační soutěž slovanské hudby dětí a mládeže ve věku 8–26 let, která vyvrcholí koncertem vítězů.
Festival MFSH pořádá zapsaný spolek L&L music. Výkonným a uměleckým ředitelem festivalu MFSH je pěvec a pedagog MgA. Martin Kajzar. Záštitu nad festivalem převzal náměstek hejtmana moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, Honorární konzul Ruské federace v Ostravě dr. Aleš Zedník a Velvyslanec České republiky v Moskvě Ing. Vladimír Remek. Speciální poděkování za partnerskou pomoc patří Moravskoslezskému kraji, katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a dr. Jiřímu Kusákovi a katedře slavistiky, konkr. doc. Janě Raclavské a doc. Janu Vorlovi, katedře sólového zpěvu Fakulty umění Ostravské univerzity a doc. Evě Dřízgové a doc. Alexandru Vovkovi, ZUŠ Ostrava-Poruba a Bc. Jiřímu Čaňovi, Janáčkově konzervatoři Ostrava a Mgr. Soni Javůrkové, Kostelu sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu a knězi Vítězslavu Řehulkovi. Taktéž Základní umělecké škole Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. St. Moniuszki w Katowicach a Mgr. Anně Orlik a Generálnímu konzulátu Ruské federace v Brně a dr. Artyomu Indyčenkovi.
Mediálními partnery festivalu jsou Český rozhlas Ostrava, časopis Harmonie, internetové portály Opera plus, Prokoncert.cz a Ostravan.cz. Veškeré další informace naleznete na webu www.mfsh.cz, a to rovnou ve čtyřech jazykových mutacích.