Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V rámci Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě proběhlo v sobotu 10.2.2018 ve Světě Techniky v Dolní oblasti Vítkovic setkání vědkyň, které prezentovaly výsledky své vědecké práce. Zazněla řada zajímavých přednášek z různých vědních oborů. Mezi prezentujícími byly také akademičky z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Tým sestávající z  Moniky Chrenkové, Ph.D., Mgr. Aleny Vaňharové a Kateřiny Cilečkové, Ph.D. seznámil přítomné s výsledky projektu v příspěvku s názvem „Jaké je postavení dětí v soudních řízeních, jež se jich týkají?“ Výsledky jsou o to významnější, protože v České republice dosud nebylo empiricky zkoumáno, jakým způsobem se názor dítěte v řízeních, jež se ho týkají, fakticky zjišťuje a zda se bere v úvahu v rozhodnutích, jež mají na další život dítěte vliv. Dále prostřednictvím příspěvku „Známá, neznámá ostravská sociální práce – střípky z historie“ doc. Marie Špiláčkové zazněly výrazné mezníky ve vývoji profese v Ostravě. Autorka konstatovala, že sociální práce v Ostravě byla v mnoha ohledech jedničkou v rámci celé republiky. A v neposlední řadě Eliška Černá, Ph.D. v příspěvku „Rapid Re-Housing: aby domov nebyl pouhým snem“ představila možnost, jak pomoci vyřešit problémy s bezdomovectvím na základě modelu housing first, tedy bydlení především.
Všechny prezentované příspěvky sklidily velký zájem přítomných. Popřejme tedy ženám a dívkám ve vědě hodně sil do dalších vědeckých projektů!
Doc. Marie Špiláčková
Proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy FSS OU