Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Jubilejní kulatý již 20. ročník česko-japonského semináře, celým názvem Czech-Japan seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty, se konal opět v České republice, tentokrát v Pardubicích. Hlavním organizátorem byl Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, nicméně dostalo se nám podpory nejen organizační, ale i finanční od dalších subjektů. Kulatý ročník semináře navázal na svoji dlouholetou tradici, o které jsme psali v příspěvku před dvěmi lety, kdy pořadatelem byla univerzita v Hradci Králové.  V minulém roce se seminář opět vrátil do Japonska na ostrov Kjúšú do města Kitakjúšú, aby se opět, jak to bývá v lichých letech tradicí, vrátil do České republiky.
Akce se konala ve dnech 17.-20. září za podpory hned tří sponzorů. „Musíme poděkovat zejména primátorovi Statutárního města Pardubice Ing. Martinovi Charvátovi, náměstkům a celé Radě města, neboť z jejich rezervy jsme obdrželi největší dotaci. Skutečně nám to velice pomohlo a demonstrovalo to, jak Pardubice dokáží pomáhat nejen akcím sportovního, environmentálního, vzdělávacího či kulturního charakteru, ale současně myslí i na podporu města jakožto vyspělého univerzitního centra regionu. Kéž by se nám dostávalo takového jednání a podpory všude“, říká doc. Martin Štěpnička, který akci organizoval z pozice finančního předsedy.
Dále akci finančně podpořili i Ústav teorie informace a automatizace Akademie věd ČR a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. „Moc děkujeme panu Jirouškovi z Národního památkového ústavu, správci hradu Kunětická hora, který jsme využili na koncert jazzového tria pod záštitou primátora Pardubic a následnou slavnostní večeři. Pro asijské účastníky to byl dle jejich slov neopakovatelný zážitek. Úžasná byla spolupráce s Hotelem Zlatá štika a jmenovitě paní Popilkovou, manažerkou hotelu. Každé naše nestandardní přání se okamžitě měnilo v realitu. S takovýmito partnery bych dokázal organizovat akce každý měsíc“, doplňuje doc. Štěpnička.
Na akci se celkem potkalo na 40 účastníků z ČR, Japonska a Jižní Koreje, kteří společně se svými mladými doktorandy odprezentovali celkem 27 příspěvků. Mezi aktivní stále prezentující účastníky patřili prof. Vlach a prof. Ramík, kteří patří mezi zakládající členy a iniciátory této mezinárodní spolupráce, když v roce 1999 na základě bilaterálního grantu umožnili organizovat ihned dva česko-japonské semináře, první v japonské Ishikawě a druhý v Čeladné.


Během třídenního semináře výše uvedený vysoký počet přednášek, možná i rekordní v historii česko-japonských seminářů, nedovolil účastníkům příliš využít volného času pro poznání okolí. Proto se jim organizátoři rozhodli pobyt zpestřit nejen plánovaným koncertem v rytířském sále státního hradu Kunětická hora a večeří v hradních sklepeních, ale i zajištěním prohlídky historického centra města s průvodkyní. Ta nabídla méně tradiční pohled na město spojované spíše se sportem, chemickým průmyslem a perníkem, které si nezaslouženě jen málokdo spojí s úžasnou historií a nádhernými památkami. Všem děkujeme za spolupráci a budeme se těšit na setkání opět za rok v Japonsku.