Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Vedle široké nabídky oborů z oblasti humanitních věd, jsou pro studenty v nabídce také dva doprovodné moduly zaměřené na praktické dovednosti – Základy televizní žurnalistiky a HR (Human Resources) – personální konzultant.
Studenti Ostravské univerzity si tak mohou vybrat další předmět, který nemusí souviset se studovaným oborem. Ve spolupráci s Českou televizí už několikátým rokem běží modul Žurnalistika v televizní praxi a letos k ní přibyla novinka – HR (Human Resources) – personální konzultant. Dva doprovodné moduly zvyšují konkurenceschopnost na trhu práce, výrazně rozšiřují znalosti studentů a přibližují je praxi. Ze strany studentů je o moduly velký zájem, je proto pravděpodobné, že se jejich kapacita bude navyšovat.
HR – personální konzultant
„Součástí výuky je závěrečná sebeprezentace před personalisty firem a odborníky z Ostravské univerzity v simulovaném pracovním pohovoru. Zkušenosti i vědomosti z tohoto modulu budou studenti moci využít nejen v rámci prezentace, například v životopisu nebo motivačním dopisu, ale také při nástupu do zaměstnání či v začátcích podnikání,“ přibližuje praktický dopad garantka projektu Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA.
V současnosti je do projektu zapojeno sedm společností, z nichž více jak polovina patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v kraji. Jejich HR specialisté a personalisté společně s pedagogy katedry sociologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity seznámí studenty s problematikou lidských zdrojů. Účastníky modulu však nečeká jen strohá teorie, ale i 100 hodin praxe ve vybrané společnosti, což je hlavním přínosem celého projektu.
Spolupráce s Českou televizí
V modulu pořádaném ve spolupráci s Českou televizí si pak studenti mohou vyzkoušet práci redaktora, nahlédnou do zákulisí televizní tvorby a vytvoří vlastní reportáž. Mnoho redaktorů ostravského televizního studia jsou právě studenty a absolventy Filozofické fakulty Ostravské univerzity.