Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Nejstarší matematická soutěž vysokoškoláků v Evropské unii je opět tady. Každým rokem do Ostravy přiláká více než stovku nejlepších studentů matematiky z desítek univerzit nejen z Evropy, ale také například z Ruska, Kolumbie nebo Číny.
VJIMC (Vojtěch Jarník International Mathematical Competition) pořádají akademičtí pracovníci katedry matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
„Začínali jsme jako malá soutěž místních univerzit, ale v posledních letech se už počet soutěžících pohybuje okolo 150 – 180 studentů. Jsou to často vítězové či úspěšní řešitelé matematických olympiád v jednotlivých státech. Přední příčky obvykle obsazují studenti z Moskvy, Varšavy, Budapešti nebo Prahy,“ řekl docent Jan Šustek, jeden z hlavních organizátorů soutěže.
Jaké úlohy na studenty čekají? To neví ani studenti, ani organizátoři. Až do 1. dubna totiž mohou matematici zasílat své návrhy a teprve den před soutěží porota (složená ze zástupců jednotlivých univerzit) vybere čtyři úlohy pro každou soutěžní kategorii.
Soutěž bude slavnostně zahájena v Kině Vesmír 8. dubna 2016 v 8:30 a už od 9 hodin soutěžící usednou v učebnách Přírodovědecké fakulty OU ke svému zadání.
Objektivita hodnocení je zajištěna dvěma způsoby: jednak hodnotitelé nevědí, čí práci právě opravují, a jednak každá z těchto úloh projde rukama minimálně tří z nich. Své průběžné výsledky mohou studenti sledovat na internetu ihned poté, co porota jednotlivé příklady opraví. Hned další den, 9. dubna 2016 v 15 hodin jsou výsledky soutěže slavnostně vyhlášeny v Kině Vesmír.
Kromě finanční odměny a kované trofeje pro vítěze, medaile pro úspěšné řešitele a certifikátu pro všechny účastníky má soutěž ještě jednu výhodu pro mladé matematiky. „Studenti si výsledky z této soutěže píšou do životopisu, když se hlásí třeba na doktorské studium nebo do zaměstnání. Univerzity o naší soutěži vědí a mohou to u uchazeče zohlednit,“ uvádí docent Šustek.
Studenti ale dostanou také prostor pro seznámení a sdílení zkušeností. „Pro účastníky je připraveno i několik výletů a páteční večerní raut, který bude ideální příležitostí vyměnit si zkušenosti nejen ze soutěže. Společenský program považujeme za důležitý,“ dodává.