Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Celkem 180 matematiků ze 36 univerzit světa se v pátek 27. března 2015 zúčastnilo slavnostního zahájení 25. ročníku prestižní Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka v aule Ostravské univerzity v Ostravě na Českobratrské ulici v Moravské Ostravě v 8.30 hod. Na tomto slavnostním zahájení byl přítomen také nový rektor Ostravské univerzity prof. MUDr. Jan Lata, CSc. a starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Ing. Petra Bernfeldová.
„Svou účast na soutěži potvrdilo 150 studentů ze 36 světových univerzit. Nejdál to na soutěž budou mít studenti z Jekatěrinburgu,“ řekl hlavní garant soutěže RNDr. Jan Šustek, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Samotná soutěž začala v 9 hod v budovách Přírodovědecké a Pedagogické fakulty. Již ve 13 hod budou mít matematičtí talenti složité úlohy vyřešeny a mohou si vydechnout třeba při návštěvě rozhledny ostravské Nové radnice či světa miniatur Miniuni v rámci Buddy programu. Po všechny dny také mohou přímo u vchodu Přírodovědecké fakulty v Moravské Ostravě navštívit výstavu historických kalkulaček s výkladem.
„Do první kategorie, určené posluchačům prvního a druhého ročníku vysoké školy, se letos registrovalo 75 studentů. V té druhé, určené studentům třetího, čtvrtého a pátého ročníku VŠ, bude letos soutěžit také 75 studentů,“ uvedl dále doktor Šustek.
Slavnostní zakončení soutěže s vyhlášením výsledků se uskuteční v sobotu 28. dubna 2015 od 15 do 15.30 hod rovněž v aule OU na Českobratrské ulici v Ostravě. Vyhlašování výsledků bude předcházet zasedání mezinárodní poroty, jíž mohou závodníci podat své námitky. Před samotným vyhlášením výsledků se účastníci soutěže ještě mohou vypravit do ostravské ZOO, či do Dolní oblasti Vítkovic. Studenti totiž přijíždějí na soutěž z různých zemí postupně a různé dny tak, jak jim to okolnosti umožní. Registrace účastníků soutěže, kteří na soutěž přijeli, probíhala od středy 25. března 2015. Ve čtvrtek 26. března se v rámci soutěže na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské byla  živě přes YouTube přenášena přednáška Zdeňka Halase s názvem „Archimédův palimpsest“.
„Včera zasedala mezinárodní porota a vybrala příklady, které budou studenti na soutěži řešit. Každá z univerzit, jejíž studenti se soutěže účastní, má v porotě zástupce,“ uzavřel doktor Šustek. Soutěžní příklady jsou výběrem z těch úloh, které univerzity přivezly s sebou. Jedinou podmínkou bylo, že žádná z nich ještě nebyla řešena v rámci jakékoli matematické soutěže. Musí jít tedy o zcela nové a zapeklité matematické problémy.
Na soutěž se rok co rok sjíždějí nejlepší studenti matematiky z desítek nejen evropských univerzit. Letos z celkem 36 univerzit. Stabilně se soutěže účastní studenti z Petrohradu, Moskvy (Rusko), Budapešti (Maďarsko), Krakova, Varšavy (Polsko) nebo Barcelony (Španělsko). Soutěž se pyšní desítkami medailistů z Mezinárodní matematické olympiády, z toho třemi dvojnásobnými zlatými medailisty. Mezi soutěžícími jsou tradičně i dívky.
K největším novinkám letošního ročníku patří to, že vítězové jednotlivých kategorií získají kromě jiných cen také počítač. Novinkou jsou i výrazně inovované webové stránky soutěže vjimc.osu.cz a úspěšný vstup na sociální sítě Facebook, Twitter a Google+. Soutěž zde sleduje týdně přes 1000 lidí. Nejatraktivnější novinkou této soutěže je z pohledu pořadatelů to, že odborná přednáška pořádaná v rámci soutěže, byla poprvé živě přenášena přes YouTube.
Soutěžícími jsou často vítězové či úspěšní řešitelé matematických olympiád v jednotlivých státech. Mezi univerzitami s vysoce kvalitním obsazením můžeme zmínit Prahu, Bratislavu, Varšavu, Krakov, Budapešť, Vídeň, Moskvu, Petrohrad a další. V minulých letech se této prestižní soutěže zúčastnili například i soutěžící z Číny. Ostravská soutěž Vojtěcha Jarníka je nejstarší matematickou soutěží v Evropské unii. Jejími hlavními organizátory jsou akademičtí pracovníci katedry matematiky PřF OU.