Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity nabízí v rámci udržitelnosti projektu v letním semestru 2017 distanční studium těchto vybraných předmětů:
1) Algoritmy a datové struktury
2) Aplikační programy – pokročilé techniky
3) Praktická cvičení algoritmů
4) Publikování na webu
5) Operační systémy 1
6) Textové editory formou cvičení II
7) Základy podnikání a managementu pro informatiky
Místo konání: Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Moravská Ostrava
Výuka probíhá distanční formou s prezenčními tutoriály v sobotu (3x za semestr).
Cena: pouze administrativní poplatek za přihlášku činí 560,- Kč.
Zahájení výuky: 13. 2. 2017
Počet míst je omezen!
Těšíme se na vaši účast.
doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D., vedoucí katedry
Předběžné přihlášky a informace: Bc. Simona Polochová, e-mail: Simona.polochova@osu.cz.