Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Unikátní projekt vědců z Katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity již nyní slouží nejen biologům, ale také a zejména široké veřejnosti. S mobilní aplikací Lovec vážek CZ / Dragonfly Hunter CZ mohou všichni milovníci přírody zpestřit své výlety a procházky kolem vody i trochou poznání.
S touto aplikací se mohou dozvědět, o jaký druh vážky se jedná i jak vypadá její život. Nejde však jen o zábavu. Lidé mohou získaná data z daného místa odeslat s připojenou fotografií do databáze a přispět tak k vědeckému výzkumu, který umožní zlepšit ochranu nejen vážek.
„Vážky jsou v aplikované ekologii velmi důležitým článkem. Jejich prostřednictvím můžeme indikovat i globální změny prostředí, včetně klimatu. Dokážeme sledovat změny vodního i terestrického prostředí pod vlivem člověka, často jsou takzvanými deštníkovými druhy, to znamená, že jejich ochranou zajistíme ochranu řady dalších, třeba i nepříbuzných druhů,“ vysvětluje důležitost ochrany vážek vedoucí Katedry biologie a ekologie a jeden z autorů Aleš Dolný.
„Tento způsob zapojení veřejnosti do výzkumu, takzvaná občanská věda (Citizen Science), je nejlepším způsobem, jak rozšířit povědomí o ekologii nenásilnou formou, skrz vlastní zájem člověka. V tom je tato aplikace geniální – lidé se baví, dozvídají se nové informace a vědci díky tomu získávají cenná data,“ doplňuje doktorand Stanislav Ožana z téže katedry, další z autorů aplikace.
S nápadem na tuto aplikaci přišel již dříve zpěvák Dan Bárta, který je rovněž nadšeným biologem s vášnío vážky. Na katedře právě biologii a ekologii studuje a výrazně se angažuje ve vědě a výzkumu. V minulosti již s kolegy z katedry vydal několik publikací, z nichž jedna byla na literárním festivalu a veletrhu Svět knihy Praha 2017 oceněna jako nejlepší přírodovědná encyklopedie v ČR.
Na přípravě mobilní aplikace spolupracovali také výzkumníci z Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování a Katedry informatiky a počítačů při Ostravské univerzitě. Aplikace je dostupná zdarma ke stažení na Google Play.
Vědci plánují ji nakonfigurovat i pro operační systém iOS a rozšířit portfolio organismů o další skupiny – v budoucnu by tak uživatelé mohli poznávat i další živé tvory.