Hosty rektora Jana Laty budou děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Jan Hradecký a Petr Witz z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Do problematiky nás uvede prorektor Masarykovy univerzity Martin Kvizda.

Tématem 5. dílu diskuzního pořadu FactumOU bude projekt kanálu Dunaj–Odra–Labe, na který existují velmi rozporuplné názory. Rozhodnutí začít s budováním kanálu mezi Českem a Polskem padlo bez ohledu na odpor desítek obcí a měst včetně Ostravy. Právě splavnění Odry z Polska do Ostravy je jediným úsekem tohoto vodního díla, kde už započaly aktivní přípravy.

Přírodovědci upozorňují na to, že vodní cesta znamená zcela zásadní zásah do krajiny. Stavba se sice má částečně vyhnout unikátním oderským meandrům v okolí Bohumína, může však nepřímo ovlivnit jejich budoucnost a další fungování a zásadně tak změnit unikátní stanoviště chráněná Naturou 2000. „Naše řeky dlouhodobě vykazují nedobrý stav. Implementovaná legislativa Evropské unie (tzv. směrnice o vodách) nastavila pravidla, která mají vést ke zlepšování kvality našich říčních systémů. V revitalizačních projektech, které mají pomoci zadržet vodu v krajině, silně zaostáváme za jinými zeměmi. Místo toho, v době probíhající globální klimatické změny, spouštíme projekty s velmi rizikovými environmentálními dopady na přírodu, krajinu a celou společnost,“ říká děkan Přírodovědecké fakulty OU geoekolog Jan Hradecký.

Druhým hostem rektora OU Jana Laty bude Petr Witz z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se na stavbu kanálu dívá z pohledu odborníka na megaprojekty.

Polemiky se vedou také nad ekonomickým přínosem celého projektu a nad tím, jaký náklad by se po vodním koridoru převážel. Ekonomický náhled na celou problematiku poskytne v odborném úvodu prorektor Masarykovy univerzity Martin Kvizda, specialista na dopravní ekonomii.

Diskuzní pořad FactumOU sledujte 24. června od 19:00 na YouTubeFacebooku OU a také na Facebooku dalších partnerských měst a organizací. Své dotazy pokládejte předem prostřednictvím platformy Slido.

 

Hosté rektora:

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.

Děkan Přírodovědecké fakulty OU Jan Hradecký, který působí na Katedře fyzické geografie a geoekologie, se specializuje na geoekologii a geomorfologii. Jeho výzkumy se zaměřují na kvartérní vývoj reliéfu, především na sesuvy a vodní toky, zvlášť se věnuje otázkám vývoje říční krajiny. Ve své práci se soustředí mimo jiné i na management krajiny a vodní hospodářství.

PhDr. Petr Witz, Ph.D.

Petr Witz působí na Katedře veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kam se vrátil po třech letech strávených na Dánské technické univerzitě coby Marie Curie/H.C. Ørsted Fellow. V Dánsku jako přímý účastník zkoumal proces implementace v současnosti největšího dopravního projektu v Evropě – podmořského tunelu mezi Dánskem a Německem přes Fehmarnskou úžinu. Ve své disertační práci, za kterou jako první Čech získal prestižní ocenění NISPACee Mzia Mikeladze, se zabýval mírou selhávání projektů Public-Private Partnership (PPP) napříč evropskými státy. V rámci veřejné politiky se specializuje mimo jiné na megaprojekty.

prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Prorektor pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání Masarykovy univerzity se specializuje především na dopravní ekonomii. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se dlouhodobě zabývá ekonomickými aspekty fungování železniční dopravy. Je také ředitelem Institutu pro dopravní politiku, ekonomii a geografii, který interdisciplinárně zkoumá ekonomické, prostorové a společenské funkce dopravy.

FactumOU na základě vědeckých faktů a studií boří mýty a pomáhá se orientovat ve velkém množství informací, názorů a postojů. Ostravská univerzita se tak snaží postavit dezinformačním kampaním, šířit osvětu a mimo jiné pomoci v aktuální krizi.