Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Konference se bude konat dne 21. 9. 2016 od 9:30 hod. ve Školicím centru UK OU, Bráfova 3, 701 17 Ostrava, ve 2. patře. Plánován je přednáškový blok s lingvistickými příspěvky na zajímavá témata, v rámci kterého vystoupí zahraniční hosté i zástupci katedry germanistiky.
Program konference i medailon Lenky Vaňkové naleznete níže v tomto příspěvku.
Lenka Vaňková (*17. září 1956, Orlová) je česká lingvistka, vedoucí katedry germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, předsedkyně Svazu germanistů České republiky a členka Mezinárodní Vědecké rady Institutu pro německý jazyk v Mannheimu. V letech 2003–2005 byla proděkankou pro zahraniční styky a rozvoj na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. V roce 2010 byla jmenována profesorkou v oboru Německý jazyk. Od roku 2011 je ředitelkou Centra výzkumu odborného jazyka na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. V současnosti podporuje profesorka Vaňková vědecká bádání v rámci germanistiky v nejrůznějších směrech: Je členkou vědeckých rad mnoha univerzit, aktivně se věnuje vědeckému dorostu a je školitelkou řady doktorských a habilitačních prací, a to nejen v Moravskoslezském kraji. Jako hostující profesorka přednáší a vede semináře na zahraničních univerzitách. Byla řešitelkou projektů GA ČR a GA AV, přičemž se věnovala především transkripci a jazykové analýze německých středověkých a raně novověkých medicínských rukopisů dochovaných v českých zemích. Mezi její další oblasti výzkumu patří vyjadřování emocí v jazyce a německý odborný jazyk.

Stáhnout (PDF, 194KB)