Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V letošním létu jsme se rozhodli jít opět cestou interního školení. Navíc jsme se však rozhodli navštívit blízké kolegy v dalších knihovnách a udělat si pár exkurzí. Školení spolu s exkurzemi jsme nazvali Letní dny vzdělávání a šlo o 3 intenzivní dny v termínu 11., 12. a 14. 7.
V prvním dni jsme se dozvěděli o zkušenostech  získaných v rámci programu Erasmus + v Lotyšsku a Estonsku. Hned nato jsme šli na první z exkurzí, nejprve do Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Velmi zajímavé 2 hodiny exkurze, prohlídka sklepních/podzemních míst s knihami, pracovního zázemí a uživatelských prostor, utekly jak voda. Nastal čas oběda a doba přesunu na další z dohodnutých exkurzí, tentokrát do Ústřední knihovny VŠB-TUO. Také tam jsme získali představu, jak a co dělají a  měli možnost porovnání našich a jejich zkušeností.
Druhý den jsme věnovali intenzivnímu školení. Začali jsme knihovnickým kvízem z pracovního prostředí, ukázali si vzájemně vyhledávání v e-zdrojích na předem stanovené úkoly a každý z nás předstoupil se svým řešením před své kolegy. Znovu jsme si opakovali pracovní postupy v návaznosti na změny v průběhu roku a konkrétně vysvětlili dílčí úpravy v systému, v katalogu, ve vyhledávání apod. Získali jsme přehled o proměnách Univerzitní knihovny v letech 2012-2016 a samozřejmě byl také prostor na vzájemnou diskuzi.
Třetí den byl ve znamení celodenní exkurze do Městské knihovny Bílovec. Knihovna spadá pod Kulturní centrum, které zaštiťuje také Turistické informační centrum a Muzeum města Bílovec. Všechny tyto 3 poutavá a zajímavá místa jsme navštívili, navíc jsme se podívali také do kostelní věže na náměstí v Bílovci.
Po akci se mohli všichni pracovníci knihovny vyjádřit prostřednictvím krátkého online dotazníku zpětné vazby. Zde několik postřehů:
„Letní dny vzdělávání jsou dobrou akcí v rámci knihovny,můžeme se všichni setkat i s kolegyněmi, které mají pracoviště mimo hlavní budovu. Je to skvělá akce. :))))”
„Letošní dny vzdělávání se dle mého názoru velmi vydařily. Je fajn, že nám to vedení knihovny takto pěkně připravilo. Nabídka byla pestrá a byla i dobrá zábava, také melounování přišlo k chuti. Určitě pochvala.”
„Velkým přínosem jsou návštěvy podobných institucí pro porovnání, získání nových informací, k posouzení a zkvalitnění své práce…sdílení se svými kolegy”
„Tento týden vzdělávání byl velice zajímavý. Jsem ráda, že jsme se mohli podívat také do jiných knihoven, byl to pro mě krásný zážitek.”
Děkuji kolegům, kteří se podíleli na akci, na okamžik se stali školiteli a účastnili se letních dní vzdělávání. Akce byla zacílena na všechny pracovníky knihovny, ať už se s nimi potkáváte běžně v půjčovně či ve studovnách anebo jsou vám pohledem skryti v kancelářích a ve skladech. Děkuji vedoucí oddělení fondů, Bc. Šárce Kostecké za přípravu všech úkolů k vyhledávání v e-zdrojích a vedoucí oddělení služeb, Ing. Jarmile Dvořáčkové za přípravu programu interního školení.
Kromě exkurzí nás jinde, jsme v letošním roce měli velmi úrodné léto na přijímání návštěv u nás 🙂 Nejprve v týdnu probíhajících letních dní přijeli ve středu kolegové z Knihovny Univerzity Palackého. V srpnu jsme pak hostili kolegy z Městské knihovny v Bílovci, kolegy z Knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a naše blízké sousedy z Moravskoslezské věděcké knihovny v Ostravě. Návštěvy kolegů byly velmi povzbuzující a inspirující. Jsme rádi, že se jim u nás líbilo a s některými se těšíme třeba za rok na viděnou u nich 🙂
Během léta se změnily i prostory knihovny, proběhla  přestavba výpůjčního pultu v přízemí budovy.  Prostřednictvím OU@live nyní můžete vidět novou půjčovnu mezi prvními na fotografiích.
Od 5. září jsme již otevřeni každý den v lehce zkrácené otevírací době, od 19. 9. najíždíme opět na běžnou otevírací dobu 🙂
 
Těšíme se na Vaši návštěvu.
 
Univerzitní knihovna a její lidé