Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Dne 1. srpna 2019 Lékařské fakulta slavnostně otevřela nutriční poradnu, specializované zařízení ambulantního typu. Své služby zbrusu nové zdravotnické pracoviště nabízí nejen široké veřejnosti a pacientům, ale i zaměstnancům Ostravské univerzity. Nabízené poradenství zahrnuje služby v oblasti výživy, dietologie i životního stylu, jež se nezakládají na populistických názorech a nepodložených pověrách, ale na odborných stanoviscích a nejaktuálnějších poznatcích o výživě člověka.
Nutriční poradna disponuje špičkovým vybavením – bioelektrickým impedančním analyzátorem, metabolickým analyzátorem, samozřejmě nechybí ani kalibrovaná osobní váha či pásový svinovací metr k měření tělesných obvodů. Klienti jsou v těch nejlepších rukou kompetentních nutričních terapeutek, které v rámci své práce zpracují anamnézu, a s pomocí profesionálních nutričních softwarů vyhotoví rozbor stravovacích návyků. S nutriční terapií v praxi se zde seznámí i studenti oboru Nutriční terapeut, kteří zde získají další odborné znalosti i přímé zkušenosti.
Nejnovější pracoviště Lékařské fakulty taktéž nabízí zázemí pro vědu a výzkum. Uplatnění zde naleznou jak vědecko-výzkumné týmy, tak i jednotlivci. V případě zájmu o spolupráci se obracejte na na proděkana pro vědu a výzkum doc. MUDr. Václava Procházku, Ph.D. (vaclav.prochazka@fno.cz) nebo na vedoucí projektového oddělení paní Mgr. Moniku Chobotovou, Ph.D. (monika.chobotova@osu.cz).
Nutriční poradnu naleznete v areálu INLEK (budova ZY, místnost 173).
Podrobnější informace o nabízených službách jsou k dispozici zde.

Stáhnout (PDF, 1.84MB)