Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) univerzita proto předložila a posléze i úspěšně obhájila projekt s názvem Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity (INLEK). Jeho hlavním cílem bylo realizovat komplexní rekonstrukci budovy a zajistit její základní přístrojové vybavení. Kromě 320 milionů korun z tohoto projektu bylo nutné z vlastních zdrojů univerzity získat dalších více než 60 milionů, na což solidárně přispěly všechny ostatní fakulty univerzity ze svých vlastních rozpočtů.

Rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř s prorektorkou pro studium a celoživotní vzdělávání Ivou Málkovou a symbolickým klíčem k nové budově Lékařské fakulty,autorka fotografie: Monika Horsáková

Rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř s prorektorkou pro studium a celoživotní vzdělávání Ivou Málkovou a symbolickým klíčem k nové budově Lékařské fakulty, foto: Monika Horsáková


Přestavba původního Porodnicko-gynekologického pavilonu z roku 1936 proběhla podle návrhu dvou ostravských architektonických ateliérů – Projektstudia a Projekt2010. Autory jsou architekti David Kotek a Kateřina Holenková, technické řešení měl na starosti Tomáš Kuzník. Realizaci uskutečnila stavební firma Hochtief. Nová budova umožňuje díky své ploše 8 500 m2 koncentrovat výuku převážné částí teoretických oborů do jednoho prostoru, což mimo jiné prospěje vzájemné komunikaci mezi jednotlivými zdravotnickými a lékařskými studijními obory. Budova je plně připravena pro moderní výuku, včetně vybavení nejmodernější komunikační a prezentační technologií v posluchárnách. Nedílnou součástí budovy jsou rozsáhlé prostory pro laboratoře, které slouží jak výuce, tak výzkumu. Studentům budova poskytuje rovněž prostor pro setkávání a samostudium, akademickým a vědeckým pracovníkům zase kvalitní zázemí pracoven. Konkrétně jde o 20 odborných učeben a praktikáren, 18 odborných laboratoří a 58 pracoven. „Věřím, že se Lékařská fakulta i díky tomuto novému špičkovému zázemí stane jedním z fakultních lídrů Ostravské univerzity, a to nejen v oblasti vědy a výzkumu, ale i z hlediska prestiže,“ dodává Jiří Močkoř.
architekti David Kotek a Kateřina Holenková před kamerou České televize, foto: Monika Horsáková

Architekti David Kotek a Kateřina Holenková před kamerou České televize, foto: Monika Horsáková


Záměr zřídit v Ostravě Lékařskou fakultu se poprvé objevil již před více než 50 lety, a přestože region toto vzdělání nutně potřeboval, byl neúspěšný. Neúspěšných bylo i dalších více než pět pokusů v průběhu uplynulých let, které většinou skončily kvůli nedostatku kvalitních učitelů, nedostatečnému vybavení nebo nedostatku financí. Teprve díky základně pro zdravotnické obory a výzkum, vytvořené v rámci Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity, bylo možné seriózně uvažovat o dalším pokusu o vznik Lékařské fakulty. Akreditaci k výuce magisterského oboru Všeobecné lékařství nakonec fakultě Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělila 11. května 2010 a 1. září 2010 došlo k jejímu přejmenování na Lékařskou fakultu.
V letošním akademickém roce má Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 1 300 studentů v 11 bakalářských, 5 navazujících magisterských, 1 magisterském a 2 doktorských studijních oborech.