Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V září 2016 byla dokončena rekonstrukce areálu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, jehož součástí byla také úprava exteriéru. V soutěži o jeho vzhled byl schválen projekt, který v tomto ohledu staví OU na první místo mezi Českými univerzitami.
Do středu nádvoří Pedagogické fakulty byl vestavěn labyrint. Geometrický útvar, jehož původ lidstvo nedohlédne. Po letech bádání víme, že tvar kruhových, lomených, čtvercových labyrintů, nacházíme na všech světadílech vyjma Antarktidy. Za nejstarší jsou považovány tvary zachycené v jeskynních malbách. Bez nadsázky lze tedy říci, že labyrint je hlubokou kulturní stopou lidstva, starší než jakékoliv stopy dochovaných náboženských systémů. Je informací o schopnosti předků učit se, poznávat a poznané v symbolech zaznamenávat. Je důkazem proměny, vývoje nesčetných generací, které spojuje obdobný základ. Je snahou i důkazem předávání odkazu vlastní vyspělosti následným příchozím. Stejně tak činí i naše generace, jen používá jiné prostředky.
Labyrint není bludiště. Tuto nešťastnou záměnu způsobily neodborné překlady již v dávné historii. To věděl i J. A. Komenský. Zřejmě znal smysl labyrintu, tak jako jej poznali vzdělanci všech kultur. A proto, na rozdíl od dětské hříčky, kterou je bludiště, nalézáme princip labyrintu na významných místech hinduismu, buddhismu, islámu, stejně jako křesťanství.
Největší množství nejrůznějších labyrintů v České republice je možné shlédnout a procházet v zahradách a parku zámku Loučeň ve Středních Čechách. Ten vytvořený v kampusu PdF je v Ostravě jediný.
Smysl labyrintu je kódován v jeho stavbě. Vytvořená cesta nemá slepé rameno. Vždy je dosažen cíl. Ten je však v polovině cesty – je třeba absolvovat stejně dlouhou dráhu, než z labyrintu vyjdeme. Asi tak, jako dosažení cíle v životě, není vítězstvím. Vítězstvím je schopnost naučit se žít s tím, čeho jsme dosáhli. Není náhodné, že psycholog sportu má nejvíce práce, když jeho svěřenec vyhraje olympijské hry.
Průběh cesty ke středu labyrintu není náhodný. Z původní, zcela naivní představy, že bude cíl rychle dosažen, je procházející poměrně záhy vyveden a uvědomí si, že původní nadšení je velmi důležitou motivací – ale nestačí. Bude třeba píle, trpělivosti, zklidnění a překonávání hlavní vnitřní překážky. Tou je rezignace, chuť vzdát se, cestu labyrintem přerušit. Dráha proto kopíruje fáze procesu změny, procesy lidského uvažování, ověřuje a zesiluje vůli, schopnost uvěřit si. A to v situaci, kdy labyrintem může najednou procházet větší množství lidí – někteří už jsou dále, někteří na začátku. Někteří se vracejí po dosažení cíle.  A to vše cestou na jedince působí stejně jako v lidském životě.
Cílem labyrintu je soustředit se. Oprostit sebe sama od nejrůznějších rušivých elementů a vlivů. Být „tady a teď”, sám se sebou, a také se zásadní nosnou myšlenkou projikovanou do vlastní dráhy labyrintu. Může přijít pláč, smích, hluboké uvědomění. Anebo také vůbec nic, pokud vše přijmeme jako „povinný výkon” a labyrint uchopíme coby „soutěžní dráhu” s cílem „kdo jej dříve projde” a podobně – když labyrint pojmeme v duchu konzumu a sobecké dravosti.
Nádvoří budovy PdF v ulici Fráni Šrámka, má sloužit hlavně studentům. Být oázou, místem odpočinku ve školním prostředí, stát se prostorem, kde není třeba naslouchat vzdělanějším. Kde je možné být s kamarádkou, kamarádem, studijními kolegy, stejně jako pobýt si se sebou samým. Nádvoří má být i místem, kde je možná poslední příprava ke zkoušce, zápočtu. A labyrint nabízí ještě více. Možnost přiblížit se k sobě samému, koncentrovat se, zklidnit se. Návody jak dráhu procházet, uváděné v informačním doporučení v jeho blízkosti, mohou přispět k poznání, které lze jinak získat až léty života. Nezbývá tedy než poděkovat všem, kteří se na „cestě za labyrintem” podíleli.
Technická data k labyrintu sestaveném v areálu PdF OU:
Návrh, příprava projektové dokumentace: katedra Pedagogické a školní psychologie
(PhDr. Jan Svoboda, PhDr. Tereza Kimplová PhD., PhDr. Radim Badošek, Ph.D.)
Schválení: tým děkana PdF (doc.Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. a další) a vedoucích kateder
Realizace: FEST s.r.o. Ostrava
Průměr kruhového labyrintu: 13,4 m
Délka vlastní dráhy: cca 285 m
Doporučená literatura k tématu labyrintu:
Komenský, J.A.,: Labyrint světa a ráj srdce, WALD Press s.r.o., ISBN 80-903232-3-5
Uwe, W.:   Labyrint, Portál 2003, ISBN 80-7178-750-4
Wright, C.: Labyrint a bojovník, Vyšehrad 2001, ISBN 978-80-7021-923-2