Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Přijměte proto pozvání na jednu z mnoha letošních akcí věnovaných osobnosti Petra Bezruče.
Konference je určena široké veřejnosti a uskuteční se ve dnech 21. a 22. září 2017 v opavském Klubu Art.
 
Kdo by neznal alespoň jeden úryvek nějaké básně Petra Bezruče? Jeho dílo i život však skrývá mnohem víc, než by se mohlo vejít do školních osnov. Všem, koho Bezručovy básně přitahují je věnována konference Petr Bezruč očima současných badatelů, kde se mohou přesvědčit o nadčasovosti jeho tvorby, zjistit, proč i po několika dekádách jeho dílo stále fascinuje odbornou veřejnost i badatele a jak jeho balady zasáhly do mnoha dalších oborů. Prostřednictvím příspěvků, které na konferenci zazní, vás přednášející seznámí s vlivem Bezručova díla na některé umělce z řad výtvarníků či hudebních skladatelů a také s tím, proč je vznik jeho sbírky spojen s několika záhadami. Kromě literárněvědných témat budou prezentovány také příspěvky z dalších vědních oborů – například z teatrologie, dějin výtvarného umění, muzikologie, muzejnictví či lingvistiky.
Přednášející přiblíží také například Bezručův tvůrčí vývoj, kritické vydání Slezských písní, problematické přijetí Bezručovy osobnosti i jeho díla na těšínském Slezsku, ale i to, čím Bezruč inspiroval třeba slováckého básníka Hugo Sonnenscheina zvaného Sonka. Součástí programu je prohlídka výstavy mapující život a dílo Petra Bezruče a večerní kulturní program.
Program konference zde.
Petr Bezruč také v Českém rozhlase a Centru Pant
Kromě konference vystoupí naši akademici Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D. a prof. Jan Malura z katedry české literatury a literární vědy FF OU také v Českém rozhlase 3 Vltava v rámci pravidelného odpoledního pořadu Slovo o literatuře, které bude tentokrát věnované osobnosti Petra Bezruče. Začátek pořadu 17:55.
Do Centra Pant pak srdečně zveme na přednášku Petr Bezruč – stále živý? Trochu humorně i vážněji pohovoří o slezském básníkovi Zdeněk Smolka, který je znalcem jeho díla.