Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Muzikologická dvoudenní konference Janáčkiana startuje příští týden ve čtvrtek 31. května v budově SB Ostravské univerzity v Mariánských horách. Akce se koná v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka.
V letošním roce se koná 34. ročník konference, na které se historicky reflektovaly jak otázky Janáčkovy tvorby, tak hudební kultury, včetně problematiky hudební pedagogiky. Pro zájemce z řad muzikologů, hudebních pedagogů i doktorandů hudebních oborů jsou vybrána 2 témata. První téma Leoš Janáček – z „Pout tradice“ přes „Vzpouru“ a „Boj“ k „Vítězství“ je nazvané podle autora torza první vědecké janáčkovské monografie Vladimíra Helferta, ve kterém budou předneseny referáty, odrážející nové pohledy na skladatelovu tvorbu i dosud neznámé či v neobvyklých kontextech viděné detaily Janáčkovy biografie a života a to 90 let po skladatelově smrti.
Druhým tématem je pak Historie a současnost hudební pedagogiky II. Osobnosti – instituce – vývojové trendy, které navazuje na blok referátů, které proběhly v předešlých ročnících Janačkian. Tam byla v minulosti připomínána významná jubilea českých a slovenských osobností hudební pedagogiky i hudebně-výchovných institucí, stejně jako referáty postihující vývojové trendy v oblasti hudební výchovy.
V rámci celoročního projektu Janáček Ostrava je tato konference v mimořádném měřítku s účastí hostů a odborníků na tvorbu Leoše Janáčka z celého světa.