Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve dnech 13.-17. května 2019  bude Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM) pod záštitou Ostravské univerzity v rámci projektu ERASMUS+ hostit kolegy ze Srbska a Albánie. Do projektu se ústav zapojil pod vedením prof. Iriny Perfiljevy a navázal spolupráci s partnerskými evropskými univerzitami.
Vzdělávací projekt, jež nese název “Strengthening teaching competences in higher education in natural and mathematical sciences”, je zaměřen zejména na modernizaci výuky na univerzitách v Srbsku a Albánii v oblasti přírodních a matematických věd a na profesní rozvoj pedagogických pracovníků vysokých škol v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Tento projekt navazuje na úspěšnou  implementaci modernizace výuky na základních a středních školách ve výše uvedených balkánských zemích.
Hlavním cílem projektu je zvýšit srovnatelnost a konkurenceschopnost vysokých škol v Srbsku a Albánii vůči evropským univerzitám. Dalším cílem je prohloubit profesní schopnosti a dovednosti pedagogických pracovníků formou školení o současných pedagogických přístupech, metodikách a vzdělávacích technologiích.
Hlavním koordinátorem projektu je Univerzita v Niši pod vedením prof. Jeleny Ignjatović, která ve spolupráci s kolegy uspořádala úvodní workshop v Niši, kterého se aktivně zúčastnili vědečtí pracovníci z ÚVAFM.


Další plánovaný workshop se uskutečnil  v březnu ve Španělsku na Univerzitě v Oviedu, na který naváže setkání na půdě Ostravské univerzity. Cílem tohoto workshopu, s názvem “Workshop on modern teaching inspired by science”, bude prezentovat moderní metody výuky ve spolupráci s kolegy Ostravské  univerzity. Účastníci workshopu se mohou například těšit na prezentaci moderních metod maleb, kterou shlédnou na Fakultě umění. Podrobný program workshopu je k nalezení zde.
Tito zahraniční účastníci budou ihned pokračovat na workshop na další partnerskou Univerzitu Matěje Belav Bánské Bystrici. V rámci projektu kolegové z Balkánu zavítají také na další partnerské univerzity – Univerzitu v Ghentu a Univerzitu v Granadě. Více informací o tomto projektu a o proběhlých workshopech lze najít na oficiálních webových stránkách projektu www.tecomp.ni.ac.rs.