Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Proč nová a velmi netradiční forma imatrikulace studentů prvních ročníků? 
„Tento styl imatrikulace rezonuje s tím, jak chápeme univerzitní vzdělávání. To je utvářeno především moderní výukou, inspirativními pedagogy, kvalitní vědou, komunikací se společností, vztahy s okolím a zejména všeprostupujícím studentským životem. Proto i styl imatrikulace musí vycházet z hodnot, které jsou pro fakultu důležité, nemělo by se jednat o prázdnou obřadnost a symboliku,” objasňuje změnu formy imatrikulačního obřadu děkan PřF OU doc. Jan Hradecký.
Proděkan pro vnitřní a vnější vztahy PřF OU dr. Tomáš Drobík doplňuje: „Imatrikulace se dlouhodobě ukazovaly být akcí, na kterou sice někteří studenti (v malém počtu) dorazili, ale efekt na studentský život byl minimální nebo až dokonce negativní. Studenti se nesžili s fakultou, nepoznali se navzájem, neměli prostor spolu komunikovat. Jednalo se o příliš formální akci. Nově jsme se snažili celý imatrikulační akt připravit v méně formálním duchu, přípravy zajistili samotní studenti fakulty. Neuzavřeli jsme se do kulturního domu, ale naopak: přenesli jsme se pod otevřené nebe. Oslovili jsme prváky jiným způsobem a nechali je obléknout se méně formálně, ale přesto elegantně. Osvěžujícím prvkem v oblečení prváků byl libovolný zelený doplněk, protože zelená barva je barvou naší fakulty. I přes absenci talárů, insignií či fanfár si však imatrikulace zachovala svoji důstojnost a slavnostní nádech, nechyběla státní hymna i studentská hymna Gaudeamus Igitur a samozřejmě složení slavnostního slibu.”
Složení imatrikulačního slibu si studenti užili. Slovo „slibuji“ pronesli společně se svými novými spolužáky z jednotlivých kateder. Tímto chválíme zejména studenty z katedry informatiky a počítačů a katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, kteří byli ve svém slibu nejprůbojnější. Stejně tak získalo nový rozměr i vyplňování povinných dotazníků – staly se lístkem do tomboly!
Po úvodním ceremoniálu následovala studentská párty, která měla charakter takový, jaký mu vtiskli samotní studenti i účinkující studentské kapely. Studenti se na krátkou chvíli setkali v učebnách dle svých kateder a pak začala zábava. Nejdříve hrála kapela Places, která párty nastartovala. U tomboly se atmosféra celé akce opět dostala na vrchol a tu pravou seznamovací atmosféru navodila kapela HEY, jejímiž členy jsou studenti Lékařské fakulty OU. Z davu bylo slyšet „Hej, pojďte sem, já vás chci poznat!“ A právě tím celá akce splnila svůj účel: prváci z Přírodovědy nastoupili s tím, že už znají své spolužáky i akademiky.
Závěr?
„Na imatrikulaci studentů PřF OU dorazilo 400 prváků, což je skvělé. Velmi se mi líbil imatrikulační obřad a zejména motivační projevy představitelů fakulty a univerzity. No a kdo nebyl na samotný konec párty s kapelou HEY!!!, tak ať pořádně lituje!,” dodává proděkan pro vnitřní a vnější vztahy Přf dr. Tomáš Drobík.
Imatrikulace PřF očima Terezy Gerthnerové:


 
Imatrikulace prváků PřF OU očima fotografky Alžběty Sklářové:

Více fotografií od fotografky Alžběty Sklářové.
Green gallery: