Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Během měsíce dubna si do atria budovy Přírodovědecké fakulty OU na Chittussiho 10 přijďte blíže prohlédnout fotografie, na nichž jsou zachyceny detaily převážně ze světa biologie. Vystaveny jsou dvě série fotografií. Jedna řada byla zhotovena skenovacím elektronovým mikroskopem. Výsledný obraz byl zachycen s pomocí sekundárních elektronů, které vznikají při dopadu svazku primárních elektronů na povrch pozorovaného vzorku. Pro porovnání přinášíme fotografie ze světelného mikroskopu (obraz tedy vidíme díky fotonům). Sami můžete porovnat, jaké přednosti či naopak nevýhody mají snímky vzniklé dvěma různými přístupy a jakou informaci nám o pozorovaném vzorku přinášejí.
Převážná většina fotografií ze skenovacího elektronového mikroskopu byla pořízena studenty katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, kteří navštěvovali (a úspěšně absolvovali) Praktické kurzy skenovací elektronové mikroskopie. Dalšími autory jsou studenti či akademičtí pracovníci katedry biologie a ekologie a katedry chemie.
Přestože výstava má budit hlavně estetický dojem, zařadili jsme zde také fotografie, které detailně popisují morfologii vybraného druhu. Můžeme na nich pěkně vidět, jaké parametry by měl mít “obrázek“, pokud plánujete výsledky Vašeho výzkumu publikovat v zahraničním časopise.
Srdečně Vás zveme na průzkum výstavy těchto fotografií!