Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Když někdo má co nabídnout, proč by si to nechával pro sebe. A Ostravská univerzita má obrovský potenciál na mnoha frontách: naši vědci přispívají ke zlepšení životního prostředí, podílejí se na sociální politice Kraje, učí smartphony předvídat nehody, lobují za nadané žáky, rozšiřují možnosti pro turisty, fakulta umění se zase stará o část kulturního vyžití v Ostravě, a mnoho dalšího. Studenti zase pořádají Majáles a jiné kulturní a sportovní akce, umožňují Ostravanům zjistit svůj zdravotní stav zdarma a dávají jim možnost setkávat se s lidmi z celého světa.
Univerzita zkrátka je součástí veřejného života a s trochou snahy do něj může vnášet mnohem více. A právě to je pro nás velkou výzvou: obohacovat nejen naše studenty, ale také všechny, kdo s námi sdílejí veřejný prostor.
„Proto se pouštíme do akcí, jako je Noc vědců nebo JSME OSTRAVSKÁ!!!, které jsou pro nás organizačně velmi náročné. Z finančního hlediska by realizace nebyla možná bez podpory Statutárního města Ostrava – tímto děkujeme! Začínáme také spolupracovat s mnoha dalšími organizacemi, které mají v Ostravě a regionu podobné cíle,“ říká Adam Soustružník, vedoucí oddělení PR a marketingu Ostravské univerzity.
„Protože tam, kde je spolupráce a podpora často vzniká synergický efekt, který asi nejlépe vystihuje jednoduchá rovnice: 1 + 1 = 3. Když se my snažíme dělat více pro veřejnost, veřejnost to oplácí podporou, která nám umožňuje dělat pro ni ještě více,“ dodává s tím, že konkrétním příkladem takové synergie z posledních dní může být spolupráce s Českou televizí (přečtěte si více v tomto příspěvku).
Ostravská univerzita tak začala úzce spolupracovat s Dolní oblastí Vítkovice i provozem Hlubina, s divadlem KS Aréna, s coworkingovým centrem Impact HUB Ostrava, Loutkovým divadlem Ostrava, se Statutárním městem Ostrava i Moravskoslezským krajem, studentskými organizacemi působícími na půdě OU i mnoha dalšími neziskovými organizacemi, jako je Klub českých turistů a podobně.
„Věříme, že když takto významní hráči v regionu potáhnou za jeden provaz, bude to zanedlouho poznat. A je v zájmu nás všech, aby schopní mladí lidé z regionu neutíkali, ale naopak mířili do Ostravy a na Ostravskou univerzitu z celého Česka i zahraničí,“ uvádí Adam Soustružník závěrem.

ostrava

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za významnou finanční podporu této akce!