Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ve spolupráci s ostravským Střediskem přírodovědců pořádala již pošesté prázdninovou Letní přírodovědnou školu.
Ve sklenících botanické zahrady Katedry biologie a ekologie účastníci letní školy zkoumali nejen detaily masožravých rostlin, ale i rostlinné metamorfózy, ke kterým patří právě pasti masožravých rostlin. Prohlédli si také lihové preparáty různých bezobratlých a mohli si „pohrát“ s africkou mnohonožkou obrovskou, která se občas chová jako zajímavý domácí mazlíček nebo třeba s australskou strašilkou. Foto: Alžběta Sklářová.


Katedra matematiky připravila přednášku o fraktálech. Studenti se na ní také dozvěděli, jaké jsou další možnosti kreslení zajímavých obrázků v matematice. Kreslení matematických objektů si pak studenti sami vyzkoušeli. Foto: Alžběta Sklářová.

Katedra informatiky a počítačů přichystala programování robotů. Studenti se seznámili nejen s robotickou včelkou Bee Bot, která se pohybuje po čtvercové síti, ale programovali také robota Karla v on-line prostředí. Pak si vyzkoušeli vizuální programování s modely modulárních robotů od firmy Lego. S využitím snímačů vzdálenosti, barev, gyroskopu a několika motorků si osvojili základy ovládání robota v prostoru a vytvořili jednoduchý program pro jejich autonomní pohyb v daném prostředí. Foto: Alžběta Sklářová.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje nabídla tradičně cestovatelskou přednášku obohacenou o ekonomická fakta či historii. Tentokrát na téma „Jak se žije na atolech uprostřed oceánů“. Povídání o Oceánii teenagerům přiblížilo nejen politické rozdělení regionu, ale hlavně kulturu, způsob života a současné problémy, se kterými se oceánické národy potýkají. Absolventi letní školy díky této přednášce dále viděli vzorky korálů, vulkanický a korálový písek nebo tradiční výrobek z Tahiti – vonný olej Monoï. Foto: PřF OU.

Katedra fyzické geografie a geoekologie si připravila přednášku o družicových navigačních systémech a praktické vyzkoušení “GPS drawingu” v okolí školy. Data z GPS byla pak v počítačové učebně zobrazena do leteckého snímku, aby každý mohl zhodnotit výsledek svého kreslení. Foto: PřF OU.

Katedra fyziky umožnila účastníkům letní školy měření na vlastním těle – spirometrii, měření teploty, krevního tlaku a síly vlasu i stisku v ruce. Dozvěděli se o využití termokamery v lékařství a termokamerou se také všichni vyfotili. Poučili se o zdrojích světla a vyrobili si spektroskop, který si v laboratoři optiky také vyzkoušeli. Kdo měl sluneční brýle, mohl si proměřit jejich kvalitu a zjistit, zda zabrání průniku UVA a UVB záření a na kolik sníží průchod světla. Foto: PřF OU (foto z termokamery: Katedra fyziky PřF OU).

Poslední den patřil katedře chemie. V chemické laboratoři studenti získávali jednoduché laboratorní návyky, cvičili zručnost a přesnost prostřednictvím jednoduchých metod analytické chemie – srážecích reakcí a titrace, určovali neznámý vzorek a acidimetrickou titrací pozorovali změnu zbarvení směsného indikátoru. Vyrobili si také „sliz“ a nakonec absolvovali chemickou show plnou barev, ohňů, čar a kouzel. Foto: PřF OU.

V cíli tohoto přírodovědného maratonu všechny čekalo předání osvědčení a dárků z Přírodovědecké fakulty OU.