Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V druhé polovině září proběhl již 18. ročník česko-japonského semináře on Data Analysis and Decision Making tentokrát v českém Broumově pod záštitou univerzity v Hradci Králové, kde Ostravská univerzita měla zastoupení jak z Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, tak také z katedry matematiky.
Zajímavá myšlenka propojit vědeckou spolupráci mezi českými a japonskými vědci vznikla již v minulém století, kdy v roce 1999 se konaly první společné semináře jak v České republice na Čeladné, tak také v japonské Ishikawě. Hlavními průkopníky byli Prof. Vlach a prof. Ramík, kteří v té době již spolupracovali s japonskými kolegy v Japonsku. Z japonské strany se aktivně zapojili do spolupráce prof. Ishii, prof. Tanino a prof. Inuiguchi, všichni tehdy pracovali na univerzitě v Osace. Později se významně angažoval také prof. Watada. Společné semináře se každoročně konají střídavě na české a japonské straně spolu se zakládajícími průkopníky, kteří se každoročně stále aktivně účastní těchto vědeckých setkání.

DSC_0022

Účastníci semináře se zakládajícím prof. Vlachem v broumovském klášteře

Vědeckého semináře se letos zúčastnili nejen zkušení vědečtí pracovníci, ale také několik mladých doktorských studentů z Česka a Japonska, kteří prezentovali své dosažené výsledky z oblasti fuzzy logiky, fuzzy modelovaní a souvisejících aplikací. Pro některé mladé doktorandy to byla teprve první příležitost vycestovat z Japonska do Evropy a prezentovat své výsledky v zahraničí. V dnešní době, kdy není snadné udržet si zahraniční spolupráci podporovanou mezinárodními projekty, si přejeme, aby tato vzájemná setkání měla dlouhodobé pokračování a podpořila tak mladou generaci vědců v další spolupráci.