Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

32. ročník mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2014 (29. a 30. května 2014 aula OU) poskytl v rámci druhého jednacího dne prostor také mladým badatelům – hudebním vědcům a hudebním pedagogům, posluchačům českých a slovenských doktorských studijních programů (jednání se zúčastnili nejen domácí doktorandi katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, ale rovněž hosté z Univerzity Palackého v Olomouci a Katolické univerzity v Ružomberoku). Do dvou jednacích bloků bylo přihlášeno dvacet dva konferenčních příspěvků, v nichž autoři prezentovali aktuální výsledky svých badatelských záměrů, z nichž mnohé byly vázány na vědecko-výzkumné grantové projekty domovských pracovišť. Tematicky zde dominovaly především studie regionálně výzkumné (cca v polovině prezentací) a hudebně sociologické.

Každý z příspěvků byl dlouze a se zájmem auditoria diskutován, v generální diskusi byly navíc projednány zejména perspektivy českých a slovenských muzikologických a hudebně pedagogických badatelských aktivit v kontextu evropských projektových možností.

Doktorský jednací blok konference Janáčkiana 2014 byl organizován v rámci realizace projektu specifického vysokoškolského výzkumu Posílení tvůrčí činnosti doktorských studentů v oblasti výzkumu a vývoje v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika.   Autor: Veronika Ševčíková

Jednání doktorské sekce

Jednání doktorské sekce