Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Osobnost prof. Trávníčka má ve svém rejstříku mnoho různě zaměřených činností. Ve výčtu by nemělo chybět jeho pedagogické působení na Masarykově univerzitě v Brně a Karlově univerzitě v Praze, editorská činnost v oblasti poezie (J. Zábrana, I. Blatný, I. Jelínek), teorie a sociologie literatury (z posledních publikací např. Za textem. Antologie polské sociologie literatury, 2018), literárněvědné publikace (např. Poezie poslední možnosti, 1996; Příběh je mrtev? (schizmata a dilemata moderní prózy), 2003), bezpočet studií, článků, recenzí, kritik, týmových slovníkových prací.
Více než poslední dekáda jeho badatelského úsilí je věnována výzkumu čtenářské kultury. S označením čtenářolog také bývá jeho jméno v současném literárním světě skloňováno nejčastěji. Rozsah i kvalita jeho unikátního výzkumu české čtenářské kultury nemá v českém i československém kontextu obdoby a je srovnatelná s výzkumy ve vyspělých čtenářských kulturách Evropy, o čemž mj. svědčí jeho členství v mezinárodní projektu „Evolution of reading in the age of digitisation (E-READ)“ a dlouhá řada publikací v nakladatelství Host (např. Česká čtenářská republika. Generace – fenomény – životopisy, 2017; Překnížkováno. Co čteme a kupujeme (2013), 2014; Knihy a jejich lidé. Čtenářské životopisy, 2013; Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2010), 2011) ad.
Přednáška na Pedagogické fakultě byla určena nejen studentům bohemistiky, ale také knihovníkům, učitelům a významným akademikům univerzity. Prof. Trávníček své posluchače zaujal především prezentací výsledků rozsáhlého a dlouhodobého výzkumu čtenářství. Data statistických zjištění (kvantitativního výzkumu) konfrontoval s čtenářskými biografiemi (kvalitativním výzkumem), aby v průsečíku obou metod zmapoval podoby a (generační) proměny současného čtenáře. Přednáška plynule přešla v diskusi, kterou ovládli studenti, budoucí učitelé. Zvláště pro ně je znalost dnešního stavu čtenářství nezbytným předpokladem pro úspěšné působení jako učitelů českého jazyka a literatury. Budou-li dobře znát své žáky jako čtenáře, pak může být komunikace skrze literární text účinným nástrojem oboustranné estetické i hodnotové orientace.