Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Tento výzkum zároveň poslouží i ke zjištění spokojenosti současných obyvatel Moravské Ostravy a Přívozu. Výstupem, který doloží důležité informace o kvalitě života v centru Ostravy, budou vyplněné online dotazníky, které městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz i Magistrát města Ostravy zveřejní na svých webových stránkách a sociálních sítích ke konci dubna 2018.
Lidé z obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se mohou do výzkumu anonymně zapojit kdykoliv z pohodlí svého domova a dotazník vyplnit online.
„Ptáme se na motivaci k přistěhování do centra, na nynější spokojenost s životem v Moravské Ostravě a Přívoze, ale také na to, zda obyvatelé uvažují, že centrum opustí a proč. Díky spolupráci s městem doufáme, že oslovíme co nejvíce obyvatel, kteří nám dotazníky vyplní. Zjištěné výsledky mohou napomoci identifikovat hlavní výhody a nevýhody života v centru Ostravy. Díky výzkumu bude mít město lepší informace k případným řešením zjištěných problémů.“ vysvětluje hlavní důvody dotazníkového šetření mezi obyvateli Ondřej Slach, vedoucí výzkumu za Ostravskou univerzitu (OU).
Dotazník vznikl v rámci spolupráce mezi Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě OU a Magistrátem města Ostravy a obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. Samotný výzkum je pak realizován s univerzitami z německého Lipska a Erfurtu.