Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Kniha Lumír 150, kterou Viktor Velek letos vydal k 150. výročí tohoto zpěváckého spolku, je mnohem více než jeho sepsanou historií. Je výpovědí o těžkém životě české menšiny ve Vídni (v roce 1900 se její počet odhadoval na 300 000) a touze po zachování národní identity v centru monarchie.
Například kapitola o sbormistru Robertu Volánkovi je působivým příběhem člověka, který v mládí odešel z Čech do Vídně a vypracoval se v úspěšného podnikatele. Stal se vůdčí osobností české menšiny, které obětoval všechen svůj čas. Kapitola věnovaná Volánkovi, ale také třeba Jaromíru Herlovi, dobře dokumentuje i vznik Československa a reemigraci mnoha vídeňských Čechů zpět do vlasti.
Naopak část věnovaná Bohumilu Čumpelíkovi čtenáře uvádí do doby, kdy do vlasti z Rakouska vídeňští Češi prchali před Hitlerem. Podobně dojemných příběhů je kniha plná a jejich síla je doplněna autentickými citacemi mimo jiné i z pramenů, které autorovi zapůjčili potomci sbormistrů.
Kniha je originální také svou formou. Kapitoly jsou monografiemi jednotlivých sbormistrů a tak je převyprávěna historie spolku i české menšiny ve Vídni. Levý český a pravý německý sloupec otevírá knihu mnohem většímu počtu čtenářů.
Mnoho z těchto spolků je zapomenuto, slučují se, aby přežily, nebo již existují jen na papíře. Letitým problémem krajanů ve Vídni je to, že ani Rakousko ani Česko je nepovažují v dostatečné míře za součást své kultury. Třebaže na oficiální úrovni je vše v pořádku, připomíná to ve skutečnosti osud nechtěného dítěte. Já zde vidím velký potenciál pro česko-rakouskou spolupráci, z historického hlediska je to téma téměř nevyčerpatelné a je velmi zajímavé i z lidského pohledu,“ vysvětluje Viktor Velek svůj zájem.
Jak sám zdůrazňuje, k vydání publikace by nedošlo bez podpory Fakulty umění Ostravské univerzity (FU OU): „Chci tímto vedení Fakulty ještě jednou poděkovat, bez ní by publikace nikdy nemohla vyjít.“ Knihu podpořilo také Rakouské spolkové kancléřství a nemalou měrou přispěl k dvojjazyčné podobě Pavel Koutník, předseda spolku Lumír, který jako klavírista nechybí u žádné spolkové akce.
Prezentace knihy proběhla hned dvakrát: na jaře na českém vyslanectví ve Vídni a v červnu v Rakouském kulturním fóru v Praze. „V obou případech přišlo nečekaně mnoho lidí, ve Vídni nás účastí poctil i bývalý předseda Vídeňských filharmoniků prof. Clemens Hellsberg a domů odcházel s knihou s autogramem. Zajímavý byl i hudební doprovod – v Praze vystoupili studenti Fakulty umění Ostravské univerzity a zanechali velmi dobrý dojem,“ vzpomíná Viktor Velek.
Právě zájem Viktora Velka o historii spolku před pár lety zapříčinil, že se ve Vídni opět našlo několik krajanů, dali se dohromady a začali zpívat: slavný Lumír se tak probudil „ze zimního spánku“ a začíná tam, kde předchůdci před 150 lety – u jednoduchých sborových skladeb.
A autorovo slovo na závěr? „Když se ohlédnu zpět, tak mě krom zdařilého obsahu knihy těší i navázání mnoha kontaktů a přátelství a splacení i malé části dluhu, který česká i rakouská muzikologie vůči hudební kultuře vídeňských Čechů má.“
Kniha o zpěváckém spolku, který míval i tři sta členů a vystupoval mimo jiné i ve slavném Konzerthausu a v rozhlase se skladbami například B. Smetany, A. Dvořáka, V. Nováka nebo J. B. Foerstera, je v Ostravě k dispozici v knihovně katedry teorie dějiny a umění (FU OU) a v Moravskoslezské vědecké knihovně.