Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

redaktor: Kateřina Piechowicz
Patnáct základních a šest středních škol získalo vloni díky projektům podporovaným Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR ICT pomůcky – notebook a moderní měřicí sadu, která umožňuje digitálně měřit různé fyzikální veličiny s velkou přesností a naměřené výsledky díky speciálnímu softwaru ihned vyhodnocovat. Kromě vybavení poskytla Ostravská univerzita učitelům také školení a sbírky úloh, se kterými mohli v průběhu roku pracovat.
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, která je řešitelem projektu, vyhlásila na zapojených základních i středních školách soutěž o nejlépe zpracovaný výzkum v oblasti přírodních věd. Žáci a studenti se v ní měli s novou technikou seznámit a zjistit, co umí.
Všichni se tohoto úkolu zhostili s velkou zodpovědností. V tématech, která si vybrali, postavili zajímavé hypotézy, které nakonec přinesly řadu překvapivých výsledků. Závěrečné práce hodnotila odborná komise, v níž zasedli doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., z Katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty, doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc., z Katedry fyziky Přírodovědecké fakulty a Ing. Pavel Konečný, dr., z Ústavu geoniky Akademie věd ČR.
Věda už na základní škole
Závěrečná konference u příležitosti ukončení projektu pro základní školy s názvem „Podpora inovativních metod a fo­rem výuky přírodovědných předmě­tů na základních školách“ (regist­rační číslo CZ.1.07/1.1.24/01.0138) se uskutečnila v úterý 25. listopadu v aule Ostravské univerzity. Na konferenci zazněla nejen zpráva o realizaci projektu, jeho výstupech, ale i zpětná vazba ze strany partnerských škol a výsledky tří projektů, které odborná komise ocenila nejvyšším počtem bodů.
Třetí místo získala Základní škola a Mateřská škola Bílovec, která zkoumala vliv úsporných žárovek na živočichy a rostliny. Druhé místo porota udělila Základní škole Havířov-Šumbark Jarošova, jejíž žáci posuzovali životní prostředí a životní styl svůj a svých spolužáků. Nejvíce bodů získala od poroty Základní škola Oldřišov s projektem nazvaným Místo pro život.
Hostům konference prezentovali výzkum samotní žáci. Pro žáky bylo vystoupení před odbornou veřejností novou a důležitou zkušeností.
Nicole Vraňáková z týmu Základní školy Jarošova přiznala, že byla hodně nervózní: „Přednes ale nakonec nebyl zdaleka tak obtížný, jak jsem si představovala. Po pár větách ze mě nervozita opadla. Měla jsem jistotu, že se mohu spolehnout na spolužáky a byl příjemný pocit sledovat, že nás komise i hosté se zájmem poslouchali.“ Podle ředitele školy Václava Hujera projekt umožnil rozvoj nejen žákům, ale i učitelům. „Byla to pro nás příležitost rozvinout profesní kompetence a posunout výuku na úplně jiný stupeň, na takzvané zážitkové vzdělávání žáků. Děti se naučily chápat fyzikální zákonitosti v praxi, zjistily, že fyzika nejsou jen čísla, ale celý svět kolem nás,“ vysvětluje Václav Hujer a dodává, že projekt mimo jiné zlepšil vztahy mezi žáky i pedagogy, kteří v průběhu roku spolupracovali. Více o projektu zde >>>.
Konference SŠ
Středoškoláci zapojili i lékaře
Konference uzavírající středoškolský projekt „Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách“ (registrační číslo CZ.1.07/1.1.24/02.0108) se konala v prostorách Pedagogické fakulty Ostravské univerzity na ulici Fr. Šrámka ve čtvrtek 27. listopadu a rovněž tady byla přítomným prezentována zpráva o realizaci projektu včetně tří vítězných školních projektů.  Studentští zástupci škol předvedli skvělé interaktivní prezentace, do které zapojili i přítomné hosty.
Například studentky Obchodní akademie v Českém Těšíně během měření mimo jiné zjistily, že hladina hluku ve škole o přestávkách překračuje běžné limity. Upozornily také, že si studenti vysoké hladiny hluku vůbec neuvědomují a podceňují je, což potvrdila ve videopříspěvku také lékařka. Na závěr prezentace předvedly přítomným, jak měření vypadá, a změřily hlasitost závěrečného potlesku.
Gymnázium a Obchodní akademie Orlová se do soutěže zapojilo dvěma projekty a oba si odbornou porotu získaly. Druhý z nich proměnil přednáškovou místnost v imaginární laboratoř fyziky a zábavnou cestou představil fyziku kolem nás. Rovnicemi a fyzikálními zákony provedl posluchače maskot. První místo získal výzkum s názvem Skleník. Tak se totiž říká budově školy, která je tvořena převážně prosklenými tabulemi. Studenti se celý rok zabývali mikroklimatem ve třídách a dokonce i v kabinetech. Zjistili například, že kabinet fyziky je relativně tmavý a pokud by v něm setrvával člověk, který je ve vyšším věku a má horší zrak, bude tady subjektivně vnímat ještě mnohem méně světla. Zabývali se také teplotou a dalšími veličinami. Z výsledků pak vyvozovali různá doporučení pro studenty i pedagogy.
Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., vyjádřila závěrem studentům i učitelům velké uznání. „Bylo velmi těžké vybrat vítěze, protože rozdíly v kvalitě prací byly minimální. Pro mne i pro ostatní kolegy z komise bylo radostí jednotlivé práce pročítat. Znovu jsme si uvědomili, jak je práce učitele na základních i středních školách krásná, ale i náročná.“
S pomůckami se na základní škole seznámilo 1670 žáků a 1365 studentů, v budoucnu bude jejich počet ještě větší. Školám totiž pomůcky zůstanou.  Více o projektu zde >>>.
logolink_Střední školy ICT