Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Debaty se účastnila socioložka Nicole Horáková Hirschlerová (Fakulta sociálních studií OU), europoslanec Luděk Niedermayer, politický geograf Vladimír Baar (Přírodovědecká fakulta OU) a moderoval ji ředitel think-tanku Radko Hokovský. Debata proběhla v rámci komunikační platformy Ostravské univerzity na téma uprchlické krize, a ačkoli slibovala nastínit některá možná řešení, spíše otevřela mnohem širší prostor k tomu, jak je možné k problematice přistupovat a nahlížet na ni. Dostalo se také na živou diskusi s publikem, které se dostavilo ve velmi hojném množství. Díky moc za návštěvu!
Záznam debaty můžete sledovat na YouTube.