Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Vznik této Aliance center pro mezinárodní vztahy inicioval úsek prorektora pro mezinárodní vztahy na Ostravské univerzitě. „Jsme přesvědčeni, že International Offices ve svých nejrůznějších organizačních strukturách velkým dílem přispívají k tomu, aby se rozvíjela mezinárodně nakloněna kultura vysokých škol,“ říká Mgr. Ivana Adamiková, vedoucí International Office OU.
Dnes se aliance těší podpoře 20 z 26 veřejných vysokých škol v České republice (číslo nemusí být finální, některé z nich se ještě nevyjádřily) a má za sebou první zasedání, které se uskutečnilo 22. března 2016 na půdě Ostravské univerzity. Hlavními tématy byly vzájemná informovanost o řízení mezinárodních vztahů a také diskuze k přípravě žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
„Nejviditelnějším a nejčastěji používaným indikátorem internacionalizace vysokého školství je mobilita studentů – je rovněž jedním z indikátorů pro výpočet koeficientu K v rámci rozpočtu vysokých škol, jehož váha se zvyšuje. Samotné mobility studentů jsou poměrně dobře fungující agendou na všech vysokých školách, jinak tomu ale je v dalších oblastech – například navýšení počtu zahraničních vyučujících, rozvinutí mezinárodního marketingu, příprava joint/double degree programů a podobně,“ vysvětluje důvod vzniku této aliance docent Daniel Jandačka, prorektor pro mezinárodní vztahy Ostravské univerzity.
„Věřím, že setkávání Aliance přispěje ke sdílení příkladů dobré praxe v těchto oblastech a napomůže budování partnerství pro mobilizaci finančních prostředků na jejich řešení,“ dodal docent Jandačka.
Příští jednání Aliance se uskuteční na podzim v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. Pokud vás téma zaujalo a máte zájem o více informací, kontaktujte International Office Ostravské univerzity – ivana.adamikova@osu.cz.