Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

E-mailovou pozvánkou jsme rozjeli další sérii Infolekcí pořádaných Univerzitní knihovnou. V nabídce byla tato témata:
Téma: Katalog+web Univerzitní knihovny
Termíny: 10. 3. a 24. 3.
Čas: 1011 hod.
Vhodné pro 1. a 2. ročník
Téma: Citace a jak na ně
Termín: 17. 3.
Čas: 1011 hod.
Vhodné pro všechny ročníky
Téma: E-zdroje+vyhledávání
Termíny: 3.3. a 31.3.
Čas: 1011 hod.
Vhodné pro 3.5. ročník
Studenti se na jednotlivé termíny hlásili mailem  a zanedlouho jsme měli zaplněnou lekci Citace a jak na ně. V průběhu měsíce března jsme přehodnotili priority a lekci Citace a jak na ně otevřeli ještě také 24. 3. 2015. Celkem nás navštívilo 25 studentů OU.
Velmi děkujeme za projevený zájem. Po skončení lekcí jsme zasílali účastníkům zpětnou vazbu, na vyplnění měli týden. Z vyplněných 12 odpovědí jsme získali tato hodnocení a tyto postřehy.

Jak hodnotíte přínos lekce E-zdroje+vyhledávání (získání nových informací, pochopení stávajících znalostí aj.):

Jak hodnotíte přínos lekce Citace a jak na ně (získání nových informací, pochopení stávajících znalostí):

Jak hodnotíte přínos lekce Katalog+web UK (získání nových informací, pochopení stávajících znalostí):

„Školitel zodpověděl každý dotaz.“
„Velmi si cením, že Univerzitní knihovna pořádá zdarma takovéto přednášky pro studenty. Přístup a připravenost školitele hodnotím na vysoké úrovni. Děkuji.“
„Tato přednáška mi byla velkým přínosem, školitel byl velmi milý a přednášenému tématu rozuměl (což se někdy nestává). Ačkoliv se jednalo o téma velmi široké, bylo zpracované stručně, ale velmi přehledně, pro absolutní laiky jednoduše! Hodnotím jako velice přínosnou lekci.“
„Školitelka byla velice příjemná, výborně připravená, začala přesně v 10.00 hodin, dobu školení dokonale využila, nepřetahovala, nezkrátila, mluvila jasně a srozumitelně, nové poznatky určitě využiji. Moc děkuji!“
Děkujeme za vyplnění a těšíme se na Vás při další návštěvě Univerzitní knihovny či jejích studoven. Další sérii Infolekcí plánujeme v listopadu 2015 při začátku nového AR 2015/2016 pro nově příchozí a stávající studenty OU.
Sledujte nás na fb: http://www.facebook.com/knihovnaOU
36-850x638 112 (1) infoúterky