Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Závěrečnou práci máte konečně odevzdanou. Stres, hodiny čtení odborné literatury a psaní vystřídal pocit úlevy a vy se můžete začít připravovat na státnice. Se závěrečnou prací se ještě ale tak úplně nelučte, její obhajoba je povinnou součástí státnic. Poradíme vám však, jak se na ni připravit.

Nepodceňte přípravu

Jistě jste již sami někdy byli svědky prezentací, které šly špatně přečíst, bylo na nich příliš mnoho textu či prezentující tento text pouze slovo od slova četl. Snažte se těmto chybám vyvarovat. Vytvořte si osnovu prezentace a promyslete, co chcete k jednotlivým tématům říct. Zaměřte se na podstatné části vaší práce, zejména pak na její cíl a výsledky. Právě v nich tkví přínos vaší práce pro obor, který studujete, a nejvíce také budou zajímat členy komise.

Příliš neexperimentujte

Využijte jednotnou šablonu prezentací, kterou oficiálně používá vaše fakulta. Vsaďte na jednoduchost. Bílým pozadím a černým písmem nic nezkazíte. Do prezentace nevkládejte příliš mnoho textu a důležité informace zvýrazněte tučně. Používejte jednoduché věty nebo slovní spojení a snažte se přitom dívat na vaši prezentaci tak, jako byste se ji chystali překládat do jiného jazyka. Text, který chcete říct k jednotlivým bodům, si můžete zpracovat do jiného dokumentu. Dbejte na jednotnou úpravu (styl písma, velikost písma, odrážky, mezery apod.). Pokud použijete grafy, nezapomeňte na čitelnou legendu.

Připravte se na posudky

Posudky vedoucího a oponenta práce byste měli obdržet alespoň týden před obhajobou práce. Důkladně si je přečtěte a vypracujte si odpovědi na případné otázky z posudků za poslední slide v prezentaci týkající se představení závěrečné práce. Po přečtení posudků budete vyzváni k reakci. Můžete se tak vrátit k prezentaci a představit odpovědi přehledně přímo v ní. V případě, že vedoucí či oponent žádné otázky do posudku nenapíše, ale upozorní na určité nedostatky v textu, připravte si obhajobu pro tyto pasáže. Je totiž možné, že uvedené nedostatky upoutají pozornost ostatních členů komise, kteří na ně zaměří své otázky.
Pokud obdržíte posudek s velmi kritickým hodnocením, neztrácejte hlavu. Ještě důkladněji se na obhajobu připravte a své argumenty podložte pasážemi z odborné literatury. Pokud se chybička, jak se říká, opravdu vloudila, s pokorou kritiku přijměte a problematické pasáže si k obhajobě prostudujte.

Vytiskněte si prezentaci

Jakmile budete mít prezentaci připravenou, vytiskněte si slidy a text připravený k prezentaci. Nervozita při obhajobě umí své, proto je dobré si vytištěné papíry vložit do pevných desek a ty si vzít s sebou. Desky zaměstnají neposedné ruce, a když byste v průběhu prezentace měli „okno“, najdete v materiálech oporu.

Vyzkoušejte si prezentaci nanečisto

Prezentaci si několikrát zkuste sami doma. Stoupněte si před zrcadlo či jen ke stolu a představte si, že stojíte před zkušební komisí. Prezentaci říkejte nahlas a s každým pokusem se snažte méně a méně číst z vytištěných materiálů až se prezentaci naučíte zpaměti a budete vědět, co chcete k jednotlivým slidům říct. Při odříkávání textu přepínejte na počítači slidy stejně, jako to budete dělat v den obhajoby. Jakmile si sami sebou budete jisti, vyzkoušejte si prezentaci před kamarády či rodinou. Dostanete cennou zpětnou vazbu k tomu, zda je vám rozumět, zda posluchači stíhají číst texty a zároveň vás poslouchat. Zeptejte, zda všemu rozuměli a případně prezentaci upravte.

Dodržte časový limit

Na obhajobu vaší práce máte stanovený časový limit. Dodržte ho. Členové komise vám budou čas vyhrazený na prezentaci hlídat a upozorní vás, jakmile se bude chýlit ke konci. Tento moment vás může vyvést z míry, proto si raději připravte prezentaci na kratší dobu. Při zkoušení prezentace nanečisto si zapněte stopky a snažte se vejít do časového limitu zkráceného alespoň o dvě minuty. V den obhajoby budete jistě nervózní, můžete se tak snadno zadrhnout a čas by vám poté chyběl.
Doufáme, že vám naše rady budou přínosné. Nyní už zbývá vám jen držet palce nejen u obhajoby závěrečné práce.
Mgr. Lenka Caletková
Autorka působí jako sociálně-právní poradkyně v Poradenském centru OU a je studentkou doktorského studia sociální práce na Ostravské univerzitě. Zaměřuje se na komplexní životní situaci studenta, dokáže pomoci v krizových situacích a nasměrovat na konkrétní specializované organizace.
Článek převzat z webu Poradenského centra OU.