Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V letošním roce si hudební svět připomíná 90. výročí úmrtí jednoho z největších českých skladatelů Leoše Janáčka. Na sklonku roku oslavíme 100. výročí vzniku republiky. Na obě výročí reaguje Janáčova filharmonie Ostrava, která pro své posluchače připravila čtyřdenní víkendový festival – Hudební maraton Leoše Janáčka. Ten je závěrečným zakončením projektu Janáček Ostrava 2018, který upomíná na Janáčkovo výročí celoročními koncerty a zajímavými akcemi, souvisejícími s životem a dílem skladatele.
Janáčkův rok v Ostravě vyvrcholí na sklonku října čtyřdenním víkendovým festivalem nazvaným Hudební maraton Leoše Janáčka, kterým pořadatel festivalu – Janáčkova filharmonie Ostrava – uzavře celý projekt Janáček Ostrava 2018 a zároveň oslaví 100. výročí samostatné Československé republiky. Hudební maraton Leoše Janáčka nabídne ve čtyřech dnech silnou koncentraci Janáčkovy tvorby. “Kde jinde můžete slyšet skoro 40 skladeb jednoho skladatele na 17 koncertech během čtyř dní“, říká Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava a dodává: „jedná se o první akci podobného ražení v České republice, pro jejíž formát jsme našli inspiraci v zahraničí.
Z pestré nabídky maratonu vás zveme na vystoupení klavíristů Lukáše Vondráčka, Martina Kasíka, Ivo Kahánka či Jana Bartoše. Nebude chybět ani Moravská lidová poezie v písních
s Kateřinou Kněžíkovou či Zápisník zmizelého s Ľudovítem Ludhou. Fanoušci Ivy Bittové se mohou těšit na její vystoupení s Moravskou lidovou poezií třetí festivalový den s Mucha Quartetem v ostravském Cooltouru, podobně jako na Mateřštinu Jiřího Slavíka, jejíž derniéra se uskuteční v rámci České republiky právě na janáčkovském maratonu. Pozveme vás i do divadla na Janáčkovu operu Osud, díky níž se Národní divadlo moravskoslezské ve své
100. sezóně stane teprve druhým divadlem na světě, které uvedlo všechny Janáčkovy opery. Těšit se můžete i na doprovodný program: ať už se jedná o výlet na Hukvaldy s Jiřím Zahrádkou, předním českým odborníkem na život a dílo Leoše Janáčka, či na noční filmový klub, kde vám promítneme filmy o Janáčkovi.
Svým dílem k Janáčkově festivalu v Ostravě přispěje i Ostrava Youth Orchestra – spojený orchestr studentů Fakulty umění Ostravské univerzity a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě pod taktovkou Ondřeje Vrabce a to na koncertě nazvaném Mladí ladí Janáčka. Ten se uskuteční 26. října od 19.00 hodin v Domě kultury města Ostravy, kde v podání orchestru zazní Janáčkovy Lašské tance a Žárlivost, původní předehra k opeře Její pastorkyňa. Na tomto festivalovém koncertě ještě posluchačům nabídneme klavírní umění dnes již světoznámého klavíristy Lukáše Vondráčka, který zahraje Janáčkovo Concertino pro klavír, jenž bývá zařazováno k nejoriginálnějším komorním partiturám autora.
Koncerty Hudebního maratonu posluchači postupně vyslechnou především v ostravských kulturních prostorách (Dům kultury města Ostravy, Hudební sál – provoz Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice, Cooltour, Divadlo Antonína Dvořáka, Sál Leoše Janáčka na Janáčkově konzervatoři v Ostravě), ale take v kostele sv. Mikuláše v Rychalticích. MHF Svatováclavský hudební festival připravil dva koncerty i v rytířském sále frýdeckého zámku či v koncertní síni sv. Ducha v Krnově. Závěrečnou tečku za čtyřdenním festivalem učiní koncert v den výročí samostatného Československa, 28. 10. 2018 ve 20.00 hodin, na němž zazní Taras Bulba a Sinfonietta v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava.
Více informací na: www.janacek2018.cz/maraton/