Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Studenti Ostravské univerzity se od 15. ledna mohou hlásit do modulu HR-personální konzultant, který je už stálicí v nabídce studia celoživotního vzdělávání FF OU. Modul je koncipován tak, aby jej bylo možné studovat souběžně s běžným denním studiem, ale zároveň umožňuje absolvovat několik hodin praxe ve vybraných firmách. Do modulu se může zdarma hlásit každý student Ostravské univerzity. Modul bude už od poloviny března dostupný také široké veřejnosti. Zájemci mimo Ostravskou univerzitu se budou moci do modulu HR-personální konzultant zapsat v období od poloviny března do konce srpna.
Co je hlavní výhodou modulu?
Smyslem modulu je především připravit studenty na trh práce. Studenti se během dvou semestrů seznámí se základními pravidly při pracovních pohovorech, zdokonalí svou sebeprezentaci, naučí se připravit profesionální CV, motivační dopis apod., získají povědomí o firemní kultuře a personálních procesech a tím získávají především náskok před konkurencí.
Hlavní výhodou je však možnost praxe, kde studenti navazují velmi důležité kontakty a seznamují se s chodem vybrané firmy. Mnoho absolventů tohoto modulu našlo uplatnění právě na základě této praxe. Po absolvování modulu je student připravený ucházet se například o juniorskou pozici pracovníka HR.
Co je náplní výuky?
Během dvou semestrů čekají studenty čtyři informačně-praktické předměty (Organizační kultura; Personální procesy související se strategií a řízením organizace; Řízení pracovního výkonu, motivace, rozvoj kariéry; Trendy rozvoje technik lidských zdrojů, kreativita a sebeprezentace) a praxe v rozsahu 100 hodin u zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji. Na konci modulu studenty čeká závěrečná prezentace v podmínkách simulujících výběrový pohovor na pracovní pozici či podnikatelský záměr.
Modul začíná na začátku letního semestru, výuka se po oba semestry bude konat vždy v pátek v době od 8:20 do 12:25 hodin. Praxe je plánována individuálně, takže je možné si ji přizpůsobit svým studijním podmínkám. Po absolvování studenti získávají osvědčení HR-personální konzultant a standardní kreditní hodnocení.
Chcete se přihlásit?
Do modulu se můžete hlásit prostřednictvím běžené e-přihlášky, a to v termínu od 15. 1. – 10. 2. 2020. Počet míst v modulu je však omezen, s přihlášením proto dlouho neotálejte. Přihlášku do modulu naleznete pod nabídkou celoživotního vzdělávání.
Jakmile budete mít přihlášku podanou, zašlete na email lucie.dokoupilova@osu.cz svůj životopis a odpovědi na následující otázky:
1) Co vím o oblasti HR (Human Resources), příp. jaké s ní mám zkušenosti?
2) Jaká očekávání mám od modulu HR-personální konzultant?
Více informací naleznete také na stránkách katedry sociologie, která je garantem modulu. Pro studenty Ostravské univerzity je modul zdarma.