Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

„Naše kurzy jsou postaveny na základě průzkumu potřeb lidí, kteří pracují v oblasti HR a vedoucích pracovníků. Jsou vytvářeny ve smyslu globální zkušenosti a lokální potřeby,“ uvádí Eva Králíková s tím, že celý kurz je zaměřen hodně prakticky. „Kurz v minulosti navštěvovali 4 studenti Ostravské univerzity a máme od nich pozitivní ohlasy. Dokonce jedna z nich, Petra Čechová, získala díky kurzu pracovní pozici,” dodává Králíková, která kurz konaný na Ekonomické fakultě VŠB – Technické univerzity Ostrava zaštiťuje.
HR Akademie začíná již 22. 9.2016, proto své rozhodnutí neodkládejte a přihlaste se na emailu  eva.kralikova@vsb.cz. Kurz probíhá v budově Ekonomické fakulty na Havlíčkově nábřeží 38a v sedmém poschodí v zasedací místnosti E 704 vždy od 9:00 do 16:00 hod. s hodinovou přestávkou na oběd.
„Zkoušky na konci kurzu neprobíhají, podstatná je aktivní účast a to, aby si studenti z kurzu odnesli co nejvíce. Po absolvování kurzu dostanou účastníci certifikát, který mohou přiložit ke svému CV. Hodně firem už o našich kurzech ví a v případě zájmu studenti mají možnost jít na tříměsíční neplacenou odbornou stáž do firmy,” říká Králíková.
Cena celého kurzu pro studenty OU je 5000 Kč včetně DPH oproti 32 000 Kč plus DPH, kterou platí externí účastníci. Platba se hradí na účet číslo: 127089559/0300, variabilní symbol.: 100302. Do poznámky pro příjemce je třeba napsat jméno a příjmení účastníka, případně název firmy. V případě zájmu o daňový doklad je třeba zaslat údaje potřebné pro jeho vystavení.
Více informací o kurzu najdete například v tomto článku v časopisu Sokolská 33.