Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

účastníci jednoho ze seminářů

účastníci jednoho ze seminářů


Leida Schuringa na jednání Rady sídliště Válcoven plechů ve Frýdku - Místku

Leida Schuringa na jednání Rady sídliště Válcoven plechů ve Frýdku – Místku


Leida Schuringa (druhá zleva) na společném setkání s Komunitní skupinou – Společná

Leida Schuringa (druhá zleva) na společném setkání s Komunitní skupinou – Společná


Fakulta sociálních studií od začátku roku 2014 spolupracuje s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Agenturou pro sociální začleňování na rozvoji komunitní práce jako jedné metod sociální práce na územích, které jsou podle národních strategických dokumentů nazývány jako sociálně vyloučené lokality.
Od března 2014 pracovnice fakulty Alice Gojová a Vendula Gojová poskytují metodickou podporu a provádí evaluaci aktivit práce šesti komunitních pracovníků, kteří působí v Ostravě, Frýdku-Místku a Bruntále. Projekt podporuje zapojování obyvatel lokalit do realizace změn v místech jejich bydliště.
Další aktivitou, kterou se fakulta snaží podporovat praxi komunitní práce, byla realizace tří vzdělávacích seminářů, kterých se zúčastnili pracovníci Krajského úřadu, místních samospráv, vzdělávacích institucí a neziskového sektoru, kteří se zabývají problémem sociálního vyloučení a prostorové segregace. Akce byla finančně podpořena z individuálního projektu “Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje II”.
Semináře, které se konaly v druhé polovině září, vedla doktorka Leida Schuringa, která již přes 10 let s fakultou spolupracuje.  Leida Schuringa se dlouhodobě zabývá komunitní, interkulturní prací a supervizí. V současnosti pracuje v organizaci Synnervate, v rámci které realizovala komunitní rozvojový projekt v jihovýchodní části Afriky. Zároveň  působí jako koučka a lektorka, je autorkou několika knih o komunitní práci a projektovém managementu. Při spolupráci s organizací SPOLU International navštívila romské komunity v mnoha zemích střední a východní Evropy a spolupracovala na komunitních projektech. V roce 2003 ve spolupráci s katedrou sociální práce  Ostravské univerzity realizovala pilotní vzdělávací kurz komunitní práce, její kniha „Komunitní práce a inkluze Romů“ byla přeložena do češtiny.
Kromě vedení tří vzdělávacích seminářů se Leida Schuringa aktivně zúčastnila konference „Problematika obyvatel sociálně vyloučených lokalit, dlouhodobého sociálního vyloučení a východiska sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách“, kterou organizoval Městský úřad Bruntál. Ve svém příspěvku ocenila úsilí o rozvoj komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách, pozitivně ohodnotila dosažené výsledky. „Věřím, že posilování sociálně vyloučených lokalit je nejefektivnějším způsobem inkluze“, uvedla.
Během svého pobytu navštívila obyvatele všech třech lokalit, zapojených do projektu komunitní práce Moravskoslezského kraje. Účastnila se jednání Rady sídliště Válcoven plechů ve Frýdku Místku a Komunitní skupiny – Společná cesta v Ostravě Kunčičkách. Obě rady usilují o zlepšování podmínek života v jejich lokalitách. V Bruntále besedovala s obyvateli lokality Dlouhá o jejich současné situaci.