Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V letošním roce slaví Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity kulaté desáté narozeniny, v České republice si zároveň připomínáme význačné sté výročí vzdělávání v oblasti sociální práce. Při této příležitosti se ve dnech 24. – 25. září uskuteční mezinárodní konference nazvaná European Dimension in Social Work Education and Practice, na jejíž organizaci se podílí Fakulta sociálních studií OU, Evropský výzkumný institut sociální práce OU a Skupina Progresivní Aliance Socialistů a Demokratů v Evropském Parlamentu.
Hlavním cílem konference je přiblížit a prodiskutovat otázku složitého a mnohdy konfliktního vztahu mezi sociální prací, sociální strukturou a sociální politikou v rámci Evropské unie. Diskutující se zaměří na problematiku odlišného vývoje jednotlivých sfér, který je v každé zemi odlišný, což brání harmonizaci podmínek mezi členskými státy. Konferenci zahájí přednáška významného sociologa a poslance Evropského parlamentu Jana Kellera. O své zkušenosti a poznatky se následně ve svých výstupech podělí zástupci univerzit z Německa, Velké Británie, Itálie, Nizozemí, Francie, Norska, Ruska, Polska, Rumunska a v neposlední řadě Portugalska.
Dvoudenní konference proběhne v aule Ostravské univerzity, jež se nachází v nově zrekonstruované budově na Českobratrské ulici. Zájemci mohou dění sledovat živě z připravené učebny v téže budově, přímý přenos pak bude také vysílán prostřednictvím platformy YouTube.
Více informací a podrobný program naleznete v tomto dokumentu nebo na webu FSS OU.

Stáhnout (PDF, 790KB)