Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ve dnech 16. – 19. září 2015 bude katedra romanistiky FF OU místem setkání nejvýznamnějších překladatelů z francouzštiny. Bude se zde konat akce s názvem Literatura a současnost III, tématem letošního ročníku je Literatura a publikum.
Je koncipována dvojím způsobem, jednak jako dílna, ve které se účastníci z řad českých studentů francouzštiny zdokonalují v převodu textů pod vedením předních překladatelských osobností jako Jovanka Šotolová, Anežka Charvátová, Erik Lukavský, Petr Christov, Josef Fulka a Jan Rubeš, a jednak jako festival, který nabídne frekventantům, ale i široké ostravské veřejnosti, řadu kulturních akcí jako jsou filmové projekce, přednášky, divadelní představení, happeningy nebo tolik oblíbené procházky industriální Ostravou.
Na akci se vedle pořadatelské katedry romanistiky zastoupené Marianou Kunešovou mezi řadou dalších organizací podílí Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Velvyslanectví Francouzské republiky, Antikvariát a klub Fiducia či Minikino kavárna.
Více informací a podrobný harmonogram naleznete na facebookovém profilu akce Literatura a současnost.
Plakát akce: 
 

Plakát s programem: Literatura a současnost III.

Plakát s programem: Literatura a současnost III.


Tisková zpráva: