Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Největší zájem projevovali středoškoláci o seminář Assessment Centrum, kde si sami mohli vyzkoušet, čím prochází uchazeč o zaměstnání. Nejde o to připravit středoškoláky na trh práce, většina z nich míří na vysoké školy, ale především jim umožnit najít v sobě silné stránky, odhalit znalosti a kompetence, které jsou dnes žádané a ukázat, jak tyto dovednosti prohlubovat. Smysl semináře nejlépe vystihuje Veronika: „V semináři jsem se o sobě dozvěděla něco nového, ale také se mi potvrdilo, kde mě tlačí bota.“
Ani další studenti neskrývali nadšení. „Zjistili jsme, jakou funkci bychom měli ve skupině zastávat. Navíc se nejednalo pouze o teoretický výklad, ale měli jsme možnost seznámit se i s dotazníkem z praxe. Seminář hodnotím velice kladně a určitě bych uvítala jeho pokračování,“ dodává Anežka.
Seminář se konal v rámci Humanitního týdne, který pořádalo Matiční gymnázium a za Filozofickou fakultu jej navštívili vyučující katedry sociologie dr. Lucie Dokoupilová a dr. Marek Schneider, kteří shodili mýtus o zdlouhavých teoretických přednáškách. „Seminář hodnotím jako skvělý začátek Týdne humanitních věd ve škole. Seminář byl velice poutavý a nenapadá mě žádná věc, kterou bych mohl vytknout. Přednášející byli velmi milí a vtipní,“ napsal po skončení semináře Filip a jeho spolužák Marek doplňuje: „Čekal jsem něco jiného, možná nudnou přednášku, nábor na VŠ…., ale nakonec jsem byl příjemně překvapen.“