Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

V úterý 1. 10. 2019 se uskuteční již třetí ročník Festivalu ostravských knihoven. Do této akce je zapojeno osm knihoven sídlících v centru Ostravy a okolí. Hlavní myšlenkou festivalu je ukázat veřejnosti rozmanitost místních knihoven, které už nejsou pouze půjčovnami knih, ale v průběhu celého roku připravují pro své návštěvníky pozoruhodný kulturní a vzdělávací program, který v rámci festivalu rovněž představí.
Navštívit budete moci Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě, Knihovnu města Ostravy, Univerzitní knihovnu Ostravské univerzity, knihovnu Galerie výtvarného umění v Ostravě, knihovnu a studovnu Ekonomické fakulty VŠB-TU, knihovnu Ostravského muzea, Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě a Archivu města Ostravy.
Každá ze zúčastněných knihoven si pro návštěvníky nachystala rozmanitý program se spoustou lákadel, včetně exkurzí do běžně nepřístupných prostor. Podrobnější informace o programu najdete na stránkách festivalu: www.festivalostravskychknihoven.cz.
Univerzitní knihovna Ostravské univerzity nabídne workshop „Vyrob si svou placku“,  krátkou exkurzi „Pod pokličkou knihovny“ a oblíbenou knihovnickou šifru. Na tři nejlepší soutěžící čekají cool ceny (knihy, lístky do Divadla Petra Bezruče, naše knihotašky a NickNacky „Žeru knihy“ aj.).  Jedním z partnerů festivalu je Univerzitní knihkupectví Ostravské univerzity.
Hlavním pořadatelem akce je Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Festival ostravských knihoven se koná za podpory Ministerstva kultury ČR.
Těšíme se společně s ostatními zapojenými knihovnami na vaši návštěvu.
Vaše Univerzitní knihovna