Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Začátkem února opět proběhne na půdě Fakulty umění Ostravské univerzity Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum
Letos je přichystán již IV. Ročník a Fakultě umění se podařilo získat akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, což doufáme, zvýší atraktivnost naší akce mezi učiteli.
Festival zaměřený na instruktivní klavírní literaturu je naprosto ojedinělou platformou pro propojení výukových záměrů Katedry klávesových nástrojů s praxí vykonávanou současnými studenty, absolventy OU a pedagogy ZUŠ Moravskoslezského kraje. Na pozadí seznamování se se soudobou českou klavírní literaturou pro děti proběhne v rámci dvou dnů řada přednášek, seminářů, interpretační kurz a koncert snímaný Českým rozhlasem. Na celém projektu se významnou měrou podílejí studenti i pedagogové KKN, zároveň přivítáme odborníky na danou problematiku z AMU v Praze (klavírista a pedagog MgA. Ivo kahánek, Ph.D.), přednášku o Bohuslavu Martinů připraví na doporučení Institutu B. Martinů  Ivana Kalina Tabak (Ústav hudební vědy FF UK).
Těžiště celé akce spočívá v kurzu pro děti ze Základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, jejich učitele a studenty Fakulty umění vedeném MgA. Ivo Kahánkem, Ph.D. z AMU v Praze. V doprovodném programu zazní přednášky o životě a díle obou skladatelů, uskuteční se metodicko-pedagogický seminář, účastníci budou mít příležitost zakoupit notový materiál. Festival zakončí společný koncert dětí, studentů a pedagogů naší katedry ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Záznam z koncertu společně s krátkou besedou již tradičně vysílá stanice Vltava. Z celé akce bude následně vytvořen výukový program, rámcově zařazen pod výuku předmětu Dějiny a literatura klavíru, který po předání přístupových údajů poskytne veškeré informace o skladatelích i o proběhnutém ročníku nejen studentům OU, ale také učitelům ZUŠ a konzervatoří, které vyslaly své zástupce. Při zpracování tohoto programu velmi úzce spolupracujeme s výtvarnými obory Fakulty umění OU.
Pokud máte zájem festival navštívit, registrujte se na adrese: eliskanov@centrum.cz
Budeme se těšit na Vaši účast.