Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Tyto přednášky jsou určeny pro členy zdravotnického multidisciplinárního týmu a studenty lékařské, pedagogické a sociální fakulty. Bývají vždy na rehabilitační-ergoterapeutické téma. Tento projekt vznikl jako další z aktivit spolku ERGOterapeuti všem, který se snaží o propagaci a zvýšení povědomí o oboru ergoterapie ve všech směrech.
Nutno podotknout, že spolek ERGOterapeuti všem vznikl na půdě Ostravské univerzity v Ostravě v březnu minulého roku. Založily jej dnes už absolventky a nastávající bakalářky oboru ergoterapie na LF OU. Nyní spolek působí i v Praze na 1. LF UK. První přednášky se ujala sama garantka oboru ergoterapie na LF OU Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D., která díky svým mnohaletým zkušenostem z klinické praxe důkladně představila obor ergoterapie jako nedílnou  součást klinické rehabilitace a vyzdvihla důležité atributy této profese.
Další přednášející nebyl nikdo jiný něž velmi zkušená ergoterapeutka a vyučující na LF OU paní Daniela Chválková. Její přednáška nesla trochu nadnesený název: „Pověry a mýty o terapeutických činnostech″, což byla jakási metafora. Terapeutické činnosti a techniky jsou často podceňované a v očích některých lidí řadí ergoterapeuty na úroveň volnočasovou. Paní Chválková však svou přednáškou tuto pověru vyvrátila a svými příklady z praxe uvedla vše na pravou míru.
Tedy pokud chci nějakou techniku použít, musím vědět proč, jak a jakému pacientovi se hodí. Všichni si tak zavzpomínali na první ročník a čas strávený na tomto předmětu a uznali, že každý musí občas zalovit v šanonu a pro pacienty něco kreativního připravit. Ve studentském klubu bylo doslova „narváno”, sešli se pedagogové, absolventi, ergoterapeuté z praxe, studenti i potencionální studenti a dokonce bývalí pacienti. Členky spolku připravily kvalitní domácí catering a všichni si po přednáškách měli co říct.
Další ERGOcafé se do Ostravy vrátí s příchodem nového semestru.