Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Vyrazit studovat na jeden semestr do zahraničí (obměnit studijní prostředí, poznat nové lidi a vzdělávací program, zlepšit si jazyk) bylo mým snem už dlouho. Navnadil mě na to můj bratr, který hodně cestuje a sám byl rok na Erasmu v Berlíně. Tato touha může být dána podnětným prostředím v rodině nebo vlastní potřebou zdokonalovat se v různých oblastech. Jako studentka pětiletého oboru Učitelství pro 1. stupeň jsem si ovšem narušení do detailu naplánovaného a přesně strukturovaného studia nedokázala představit. Tím jsem se ovšem nenechala nakonec odradit a přes veškeré komplikace a přípravy jsem se přesvědčila o správnosti svého rozhodnutí.
Bude to znít zvláštně, ale nijak jsem netoužila po studiu ve vzdálených zemích dosažitelných pouze leteckou dopravou. Naopak jsem si přála jet někam, kde bych si mohla zdokonalit svou úroveň němčiny a kdykoliv se podívat domů. Mou první volbou bylo Německo, poté Rakousko. Bohužel jsem si nevybrala z výběru vysokých škol v Německu, které by měly uzavřenou smlouvu s Ostravskou univerzitou, proto jsem se rozhodla pro univerzitu v Grazu. Rakouská němčina je ovšem něco úplně jiného než němčina učící se běžně ve školách, můžeme zde zaznamenat značný nářeční vliv.  Přes všechny tyto obavy nakonec proběhl celý semestr nad má očekávání. Ani jsem nečekala tak přátelské prostředí, jaké nám bylo vytvořeno, a vše probíhalo bez problémů. Když se blížil konec mého pobytu, zvažovala jsem jeho prodloužení. Chtěla jsem ovšem dokončit studium se svými spolužáky, a proto jsem se začala zajímat o další možnosti pracovního pobytu v zahraničí. Když jsem zjistila, že existuje tzv. absolventská stáž, slíbila jsem si, že se pokusím dokončit studium a vrátit se za pracovní nabídkou, což se mi nakonec podařilo.
Ze svého zahraničního pobytu jsem si odnesla následující poznatky:

  • nelze přesně nahradit předměty ze vzdělávacího programu domovské univerzity za předměty zahraniční, proto je třeba předchozí domluva s učiteli (prominutí docházky, náhradní úkoly pro splnění)
  • vhodné načasování (nejdříve absolvovat těžké předměty), nenechat se odradit prvotními neúspěchy, začít řešit všechny věci s předstihem (ubytování, tvorba Learning Agreementu)

Ráda bych Vás v těchto krátkých článcích seznámila s životem Erasmus praktikantky a studentů, kteří přijíždějí do rakouského Grazu za studiem, za poznáním zvyklostí a tradic této země, ale i za zábavou. Zároveň bych ráda uvedla různá fakta, která by mohla být v budoucnu užitečná pro budoucí zájemce o zahraniční studium.
  
Co je to vlastně program Erasmus+ a co všechno obnáší?
Je to program vytvořený Evropskou unií pro podporu vzdělání a získávání zkušeností v zahraničí určený nejen studentům, ale také pracovníkům, stážistům a učitelům. Má za cíl zvýšit úspěšnost na mezinárodním trhu práce, zlepšit si kvalitu cizích jazyků, posílit svou samostatnost a poznat novou kulturu.
Délka studijního pobytu se pohybuje mezi 3. až 12. měsíci, přičemž se může student programu zúčastnit víckrát, ale nesmí překročit hranici jednoho roku v rámci jednoho studijního cyklu.
Na pobyt a pokrytí studijních nákladů získává student grant programu Erasmus+ v závislosti na cílové destinaci. Cílovou destinací mohou být země EU, ale také některé země mimo EU. Důležité je, aby vysílající univerzita měla vytvořenou smlouvu s přijímací univerzitou.
Veškeré výše zmíněné informace si můžete dohledat na oficiálních stránkách Evropské komise: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_cs