Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Prezentovaná kniha přináší bilingvní, latinsko–český text v Čechách nepříliš známého eposu o Karlu Velikém, podle místa setkání obou hlavních protagonistů dříve nazývaného Paderbornský epos.
Tato relativně krátká básnická skladba (celkem 536 veršů) byla sepsána pravděpodobně na počátku 9. století v prostředí vzdělanců na dvoře Karla Velikého. Dochovala se pouze v jediném rukopise a navzdory řadě odborných studií zůstává řada otázek spojených s tímto eposem otevřených. S jistotou nelze říci, máme-li před sebou ucelené dílo panegyrického charakteru, či pouze fragment (jednu knihu) delšího eposu. V souvislosti s autorstvím se nejčastěji mluví o čtyřech osobnostech Karlova okruhu, a to Angilbertovi, jeho učiteli Alkuinovi, Modoinovi z Autunu a Karlovu životopisci Einhardovi. Bližší poučení o těchto otázkách i řadě dalších, jako je např. vztah autora eposu k otci latinské epiky Vergiliovi a dalším antickým či raně středověkým dílům a autorům, najde čtenář v doprovodné studii prof. Jany Nechutové.
Kniha je určena všem zájemcům o dějiny středověku, a to jak odborníkům, tak laické veřejnosti. Díky zrcadlovému latinsko-českému vydání je nyní toto rozsahem drobné, obsahem však vydatné dílko středověké literatury přístupné i zájemcům, kteří jazyk středověkých intelektuálů neovládají.
Centrum pro studium středověké společnosti a kultury – VIVARIUM při FF OU vydalo tuto knihu jako druhý svazek ediční řady „Interpretationes“ u příležitosti 1200. výročí úmrtí Karla Velikého († 28. 1. 814).
Slavnostního uvedení publikace se ujme Mgr. Anna Pumprová, PhD., z Katedry latinského jazyka a kultury FF OU a uskuteční se 27. listopadu 2014 v knihkupectví Academia od 15.30 hodin.
Zazní rovněž ukázky jak českého překladu, tak latinského originálu. Na úskalí překladu se poté budete moci zeptat samotné překladatelky.
Celý program bude zakončen malým pohoštěním a přípitkem.