Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Slyšeli jste o kolonii Bedřiška? Izolovaná osada finských domů za Feronou v Mariánských horách zvenčí působí děsivě a divoce, ale uvnitř žije poklidným životem. Radnice však plánuje tyto obecní domy zbourat a jejich obyvatele vystěhovat. Ti se ale rozhodli zabojovat a ve spolupráci s odborníky z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity (možná jste již dříve slyšeli o Elišce Černé – doporučujeme například rozhovor v OUletníku) podnikají kroky, aby domy, ve kterých žijí desítky let, zachránili.
Od 28. do 31. srpna na Bedřišce proběhne architektonický workshop, jehož cílem je připravit alternativní plán revitalizace této lokality. Celkem čtyři týmy složené ze studentů, architektů, grafiků, sociálních pracovníků a urbanistů budou pobývat v ostravské osadě Bedřiška v Mariánských Horách a Hulvákách. Jejich cílem bude zpracovat návrhy na revitalizaci lokality takovým způsobem, aby nebyla nutná ani demolice stávajících domů, ani vystěhování jejích obyvatel, ba naopak, aby její obytelé na proměně lokality sami participovali. Každý tým se bude lokalitou zabývat z jiného hlediska podle zaměření jednotlivých lektorů. Obyvatelé Bedřišky budou do diskuzí s odborníky zapojeni také. Výsledky čtyřdenní práce představí týmy veřejnosti, obyvatelům lokality a politikům z řad vedení města a obvodu 31. srpna v 16 hodin na Bedřišce.
Kromě práce na revitalizačním plánu budou na programu také přednášky a diskuze, kterých se může účastnit i veřejnost. Antropolog Petr Kupka povede přednášku na téma hnutí za bydlení a organizace zezdola v politickém kontextu, Lenka Kužvartová pak promluví o angažované architektuře a kolektivních domech.
„Workshop na Bedřišce je důležitý nejen pro obyvatele této kolonie, je důležitý i pro Ostravu. Hornické kolonie jsou nedílnou součástí koloritu Ostravy a je velmi nerozumné je bez hlubšího zamyšlení nenávratně zbourat. Cílem workshopu je ukázat jednu z cest, jak s Bedřiškou naložit v krátkodobém horizontu, což je důležité pro současné obyvatele a také pro to, aby oblast byla dlouhodobě udržitelná v rámci města a městského obvodu,” říká Ondřej Turoň, ostravský architekt z ateliéru tur, který workshop inicioval.
Workshop pořádá ve spolupráci s iniciativou Probuď domy, Ostravskou univerzitou, Architekty bez hranic, pracovníky Bílého nosorožce o.p.s., Vzájemným soužitím Ostrava, podporovateli a sympatizanty Bedřišky z řad odborné veřejnosti a také samotnými obyvateli Bedřišky. Finančně byl workshop podpořen Nadací Via z programu Rychlé granty.
Srdečně zveme všechny zájemce o ostravský veřejný prostor, aby se přišli na Bedřišku podívat, poznat její obyvatele a jejich situaci, která odráží mnohem obecnější problematiku gentrifikace.
KRÁTCE O OSADĚ BEDŘIŠKA:
Bedřiška je stabilizovaným sousedstvím 36 rodin s dětmi a seniory. Rodiny žijí v původních finských domcích ve správě úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky (bývalých horníků dolu Jan Šverma). Rodiny žijí v původních finských domcích ze začátku 2. poloviny 20. století ve správě obvodu Mariánské hory a Hulváky. Celá oblast zachovává ráz hornické kolonie a je cenným historickým odkazem města Ostravy. Stejně tak je místním obyvatelům bezpečným a důstojným domovem. Vedení obvodu nedávno představilo záměr rodiny vystěhovat, finské domky zdemolovat a pozemky nabídnout k investicím (s vizí vystavět v oblasti moderní bydlení), přičemž svůj záměr doprovází pomluvami o „nepřizpůsobivosti“ místních obyvatel. Nezájem o osud obyvatel v této oblasti se projevuje také v tom, že městský obvod nenabídl žádné alternativní řešení revitalizace lokality a obyvatelům doporučil přestěhovat se do jiných městských částí nebo na ubytovny.